Møtetidspunkt: Onsdag, 14:15

Sted: E4-107

Servering: Henrik

1. Referent: Mathias

2. Referent: Sigrun

Vinstraff:

Ølstraff:

Til stede: Mathias, Sigrun, Kaja, August, Emil, Benedticte, Alis, Silje, Andreas

Mangler: Henrik

TODO: ALis sette sammen zoomegruppeInnsjekk (14:15 - 2 min)

168 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)

169 Gjøremål fra forrige gang (14:18 - 2 min)

170 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • PSI festen gikk kjempe. Blåtur kommer opp. Sliter med påmeldingen. Vi iverksetter tiltak
Velkom:
 • Møte forrige uke. Ryddearbeid gjennstår. Erfaringsskriv kommer.

Bedkom, med ITEX:

 • Lukket status
ITEX:
 • Refusjonskveld kommer

Dotkom:

 • Vi lærer opp nye
 • Infoskjerm har kommet og hentet.
 • Motta seniorkommere for å snakke om booksystemet til bedkom

Fagkom, med ekskom:

 • Retningslinjer for overlappende arrangementer
Ekskom

Prokom:

 • Brekk helg til helga, Oflline neste uke
 • CV-bilder sendes ut i dag
 • kanskje fotokurs i prokom
 • prosjekttenking, ny merch - kanskje videor av komiteene våre til neste opptak. Lang prosess.
 • Gjerne send inn input til merch

Trikom:

 • Kontorvakter er på plass
 • Kiosken er påfylt.
 • Retningslinjer for utleie av kontoret.
 • Bodproblematikken oppstår når vi mister en bod. Vi er på saken. IDI gir gratis hylleoppbevaring.

Seniorkom:

 • Startar med bookingsystemprosjekt
 • revyprosjekt
 • utveklsingsprosjekt
 • wikicleanup
 • interessegruppesøknader - ca 10 000. Er igjen 5000kr
 • Nytt medlem, Fredrik Sørmo

Leder og nestleder:

Nestleder:
 • Henrik er syk
Leder:
 • Genvors dato er satt 2. mars. Tidlig dato for at det blir tid til overgang før ekskursjonen.
 • Org. struktur gruppa må få ny start. Nye søknader åpner i morgen.
 • Vi har nå pusterom, og kan få i gang nye prosjekter.

Økonomiansvarlig:

 • Sendt inn kortavtale til Andreas og Ole.
 • Regnskapet er ikkje ferdig. Reviderinsfrist på søndag.
 • August: Ide med åpen møte?

Bankom:

 • Jobba med RFK. Nytt møte på søndag. Han vil se hvordan vi gjør det. PÅmeldt 6 stk på momskurs.

ITV:

RFK:

 • Fredagsåpent. Ferdig med opptaket. Planlegger inn-ut fest.
 • Sit-saken: Har fått tilbud til en ny kontrakt- trer kanskje i kraft 1.nov.

171 Interkom (14:40 - 10 min)

- Silje: Manglar sotrcashkort i safen.

 • Benedicte:Jørgen har to.

 • Andreas: Arrkom, trikom, bedkom. Har dere funnet folk til å skrive retningslinjer? Ja til svar.

172 Sosiale Medier (14:50 - 10 min)

[Hovedstyret ser på nye måter å promotere, og har fått høre om en ting som heter sosiale medier. Hvordan skal vi bruke det ]

 • Alis: zoomeansvarlig fra hver komite.
 • Benedicte: Har planer om å legge ut artikkel på nettside om hvor man kan få tak i informasjon.

 • Alis: Vi kan godt bruke nettsiden mer. Hør med meg om å legge ut ting. Vi burde bruke onlinepagen.

 • Mathias: Zoomeansvarlig i hver komite - ide å kunne sende inn bilder til instagrammen. Fordel er at vi får inn bilder fra folk som ikke er i komite.

 • Alis: Da trenger vi godkjenning. Trenger en plan, slik som blestekalender. Kan legge ut masse - god ide.
 • Alis: har dere en plan, om det ikke slår igjennom?
 • August: Bi prøver til noe fungerer.

 • Sal: Saksopplysning: 82 på immball fikk vite via venner (immball), 5 via facebook osv. Funker tydeligvis å snakke med folk. Det som funker er å rive meg seg folk. Kan ikke bare bruke sosiale medier. Må ha variert markedsføring.

 • Mathias: enig. kan ikke bare bruke insta. Men vi kan bruke insta til å legge ut bilder i etterkant av arrangementer.

 • Benedicte: Folk tenker at man ikke finner noe på insta fordi det av og til ikke legges ut noe.Viktig å oppdatere.

 • Sal: Har dere tenkt noe på hvordan å få folk til å følge den?

 • Benedicte: Kunne lagd plakat.

 • Sigrun: Legges på infoskjermen om instagram konto?

 • Alis: Om vi får til zoomeansvarlig tror jeg at det kan hjelpe mye.

 • Silje: SKal bare zoomeansvarlig legge ut?

 • Alis: Jeg tenkte at de zoomeansvarlige er ansvarlige bare for å få noe ut!

 • August: Korleis skal ordninga bli?

 • Ole Anders: Internt i dotkom. Vil vi ha zoomeansvarlig? JA! Vil vise hva vi internt i dotkom gjør!

 • Mathais: Bankom og vil legge ut.

 • Benedicte: Kult om kjelleren også får lov.

 • Andreas: Hva med at en fra HS har en uke hvor de har ansvar?

 • Thomas: Tanken er hovedsaklig legge ut i ettertid sant? ja

 • Øyvind: Burde ikke insta brukes til å promotere interessegrupper feks? Kontaktpersonen der også.

 • Alis: zoomeleder som tar info fra interessegrupper?

 • Benedicte: Instagram burde gå igjennom et filter. Noen burde kontrollere hva som kommer ut

 • Sigrun: Vi trenger retningslinjer for eksponering.

 • Emil: Blestekalender. Vil ha bilde fra bedpres og surfetur. V trenger highlights.

 • Sal: se instabildene på ow?

 • Ole: Det er teknisk vanskelig. APIet som lar Instagram embedde i nettsider stenges ned 1. januar.

 • Sal: tom bruker som automatisk logges inn på ow?

 • Ole: tekniks vanskelig, ikke umulig.
 • August: Noen som vil ta ansvar for zoomegruppa? Workshop? Få hjulene i gang!

173 Øke Teambuildingstøtten (15:00 - 10 min)

[Online eksisterer på grunn av det arbeidet som komitemedlemmene legger ned. Det har kommet inn et forslag om å øke Teambuildingstøtten fra 100,- kr til 200,- per medlem. Denne avgjørelsen vil gjelde for budsjettet til neste semester]

 • Sal (presenterer saken fra innsider): Mail til HS. Online gir veldig mye til medlemmene, men mindre til komitémedlemmene. Det gis nå 100kr på teambuilding. Første gang i 2011. Vi har mer penger nå. Vi kan budsjettere dette inn i vår. Bankom og HS kan gjøre dette nå.

 • Mathias: Viss vi skal øke så vil det påkoste oss 31 200kr fram til budsjettslutt til våren.

 • Sal: 30 000kr mer på ett år?

 • Mathias: Viss vi fra i dag skal doble! Viss vi skal øke så må vi kutte ned et annet sted. Må diskutere dette nøye.

 • Sal: Ifølge inflasjon - burde sette opp titl 142kr.
 • Mathias: tjaa. Hvis du skal justere 100kr i forhold til KPI siden 2011 er det 112kr.

 • Kaja: Vanskelig å doble teambuildingstøtte, spesielt nå. Må uansett vente til våren. Mer aktuelt å doble 150 kr.

 • August: Handler om prioriteringer. Må jo kutte.

 • Andreas: I mot ideen. Lurt å spare penger til en regnværsdag.
 • Sal: vi har et fond. I fjor gjekk me i pluss 25 00 la me til 50 000kr i fondet. Vi går alltid mye over.Vi finner alltid penger.
 • Mathias: Viss vi ser på roten av problemet. Enig i sakens natur. Det er mye dritt som blir sagt om enkelte komiteer, ikke verdsatt. Å øke teambuildingstøtte kan kanskje øke verdsettelsen. Men vi må ta saken i sin kjerne på andre måter enn teambuildingsøtten. Har hoppet over noe annen viktig.
 • Sal: Hvordan vil det oppfattes va andre som ikke er i komite? Det er snakk om mye penger.
 • Benedicte: Vi er for redde til å sette pris på komitemedlemmene. Vi skal ikke være redde for dette.
 • August: Enig med Mathias.
 • Mathias: Synes vertfall vi kan justere etter konsumprisindeksen og ++. Det kan vi vurdere.
 • Sal: Vi ahr diskutert dette før. DIskutert om vårfesten kanskje kunne bukest mer på.I abakus og navet bruker de mye av overskuddet på komiteene. Vil heller satt mer pris på et arrangmenet.
 • Benedicte: Komitemedlemmer burde også sette mer pris på andre komitemedlemmer.
 • Mathias (kommentar til Benedicte): Helt enig. Må gjøres en holdningsendring.
 • Sal (kommentar til Benedicte): Finne hvor skoen trykker. Tror kanskje ikke øking av teambuildstøtten vil hjelpe på holdninger.
 • Sal (innsender): Hvis vi skal ha et nytt arrangement, øker dette terskelen for å få til noe. Arrkom må ofte ta ansvaret.Det pusser mer ansvar på enda flere komiteer.
 • sal: Øke teambuilding, hjelper det på teambuilinga, blir det mer teambuildinger?
 • Mathias: blir mer din personlige økonomi der og da, handler ikke om temabuildingstøtte.
 • August: Vi runder av. Vi bør bruke mer penger på komiteemedlemmene. Vi må sette av et budsjett til noe vi kan gjøre.
 • Benedicte: Vi må vore hva vi skal bruke det til før vi bestemmer phvor mye penger.
 • Sal: hvor mye brukes på komiteer?
 • Mathias: Det kan vi finne ut at.
 • August: kanskje 50-60 000kr
 • Sal(innsender): Jeg vil fortsatt øke teambuildingsstøtte. Dyrt å reise på hyttetur. Kjipt om noen ikke kan komme pga økonomi.
 • Sal: Hyttetur, blåtur uansett. Folk kommer.
 • Kaja: Vi burde gjøre noe sammen. Ikke bare teambuilding.
 • August: Da får vi ikke noe tiltak nå, men dette kommer til å bli tatt opp nå som budsjetter skal settes.

174 Åpent punkt (15:10 - 10 min)

[Her er et åpent eventueltpunkt hvor gjester kan ta opp saker som ikke er sendt inn på forhånd]

 • Sal: sak1: Inntektene til online må økes. Vi underpriser oss på kurs og bedpres. Bedrepper sier at de kan betale mer.
 • sal(Spørsmål): når satte vi prisene? I vår.
 • sal: Vi spure om dokumentasjon på om vi hadde for lite penger i vår. Fikk ikke. Vi hadde nok.
 • sal(spm): Hva er faren ved at vi sitter igjen med overskudd?
 • Kaja: Forrige økans satte et stramt budsjett.
 • Sal: Ideell organisasjon. Vi skal jo gå i null.
 • sal: Poenget her er jo at vi har utgiftsposter. VI vil jo lage bedre tilbud.
 • sal: hvorfor skal vi ligge under abakus?

 • Sigrun: Vi må ha en grunn til å øke bedpressgebyret.

 • sal: Kan vi ikke endre på pris uten å endre produkt?
 • sal: vi kan jo bruke mer penger og vi kan jo sette opp prisene. Trenger en plan på hva pengene skal gå til.
 • Kaja:
 • Benedicte: Er budsjettpostene til arrrkom noko som kunne bli forutsett?
 • Mathias: online er en ideel organisasjon. Målet er ikke å øke overskuddet, men øke inntektene og øke utgiftene. Håper ikke det er skipt for bedkom og fagkom å ta samtalene.
 • Sal: Jeg har lyst på en plan som forteller hvorfor vi trenger å øke bedpressgebyret.
 • Sigrun: Vi kan endre prisen neste semester. Det er hvertfall en diskusjonsrunde som må taes.
 • August: Bankom sender en forespørsel til bedkom og fagkom om hva som kan eller bør økes.

 • sak2: Arrkom har veldig trangt budsjett

 • Sak3: Vårfesten burde økes.
 • sak2 og 3 ble diskutert som en del av sak3.