Møtetidspunkt: R90 12.00-14.00

Referering:
Uno: Thea

Dos: Sindre

Straff: Vinstraff til Mathias for sen innkalling

Tilstede: Thea, Sindre, Benedicte, Monika, Marius, Henrik, Mathias, Kristoffer, Christoffer

463 Godkjenning av innkalling

Godkjent, men sen innkalling. No servering pga Korona

464 Status for komiteene (12.25 - 20 min)

Arrkom, med jubkom:

 • Immball tar mye tid. Småting som mangler, mest med tanke på Korona. Hvordan fordeler vi det slik at ikke alle kommer samtidig.
Velkom:
 • Ikke noe som skjer

Bedkom, med ITEX:

 • ITEX ble avlyst. Kun flybilletter, antibac og munnbind som er betalt for.
 • Oslotur for å bruke flybillettene som allerede er bestilt. Alt har gått veldig bra. Fått gode platformer for videre samarbeid

Dotkom:

 • Mergeathon. Opptaksiden krasjet når folk skulle sende søknader. Blitt fikset halvveis, men folk som er meldt av skal være tilbake.
 • Har bankkom tilgang til Stripe? Bare Ole som har fra Dotkom. Ingen aktive.
 • Hyttetursnakk. Vet ikke helt ang retningslinjer for smitte. Tenker det tas internt.

Fagkom, med ekskom:

 • Ikke tilstede

Prokom:

 • Henrik Giil er ny redaktør
 • Online IL logo. De endte med gul og blå logo.
 • Spørsmål. Promovideo: Prokom eller HS som tar styring? Blir tatt opp ila møtet.
 • Hyttetur snart
 • Økans i prokom er tatt opp med Rammerud.

Trikom:

 • Holde kontoret igang samtidig med intervjuer.
 • Ingen ordning for å vaske/rydde holde orden.
 • Noe ting er blitt ødelagt. Bla. noe stikkkontakter.
 • Handling skjer neste uke.
 • Mathias: Svinnvarer ligger i hjemme.

Seniorkom:

 • Ikke startet opp enda grunnet alle var faddere.
 • Ikke funnet møtetidspunkt.

Økonomiansvarlig, med bankom:

 • Mest bankkom-ting
Bankom:
 • Ikke hatt første møte. Det er på søndag
 • Rense opp litt tull i Fiken
 • Kommer til å mangle økans i dotkom og prokom etterhvert

Nestleder:

 • Hatt komiteelederworkshop med Aslak.
 • Satt op kurs for oss yeey!
 • Mye styr rundt opptak. Mail og svinn grunnet nedetid på OW
 • Rombooking har vært litt pes
 • Burde kanskje ta med nodekomité-lederne på neste møte
Online IL:
 • Ikke hørt noe særlig, men har hatt opptak

Leder

 • Ikke noe mye å dele

471 Interkom (5 min)

 • Hvor mye plakater? Usikkert ut i fra hvor mange arrangementer som skjer.
  • Arrkom: Uvisst. Finner ut etter møte.
  • Fagkom: Ingen
  • Seniorkom: Trenger for Komiteekickoff
  • Trikom: Kan fort trenge noen. Vil holde flere mindre arrangementer gjennom semesteret.
  • Kristoffer: Ting kan endre seg fort ila semesteret. Typ semesteroversikt er dårlig ide.

472 Promovideo

[På FVO presenterte Nicholas Lund fra Videomakeriet noen ideer og tanker om promovideo. Vi bestemmer oss om vi vil starte prosjektet.]

 • Mathias: Snakket med Nicholas når de satt på faddervaktordningen. Hadde vært kult å flette inn våre frivillige i prossesen. God brainstorming. Prokom kan komme til studioet hans hvis de ønsker.
 • Christoffer: Vi kan kanskje søke fondet
 • Henrik: Hvis Online skal følges gjennom året, blir det litt rart med jubileumet siden det ikke er noe vi gjør hvert år
 • Benedicte: Jubileumet er på høsten, så tror videoen blir ferdig før det
 • Mathias: Litt case at det kanskje ikke skjer like mye i år, men tror ikke det blir problem. Er mye vi kan fylle opp med som immball og intervjuer

Votering: Enstemmig ja til promovideo

Booking av rom høstsemester (10 min) - Kristoffer

[Alle komiteer skal forhåpentligvis ha møter fysisk neste semester. Alle komiteer skal også gjennomføre intervjuer etter/under fadderuka. Dette må i så fall bookes, men kan ikke bookes av studenter: ifølge denne siden. (Vanligvis er det vel nestleder som booker dette). Er dette mulig? Eller må vi finne andre løsninger? (Digitalt/ Ute / Hjemme hos noen)]

Benedicte: Vi har lov til å bruke campus til det vi mener er nødvendig. Dette inkluderer komitémøter. Fakultetet sa ja så lenge vi følger smittevern. Alle finner ut når de vil ha møte fast og sender til Benedicte så hun kan bookse fast rom.

 • Henrik: Blir det mulighet for arbeidskveld?
  • Benny: Ja, veldig i prokoms tilfelle
 • Marius: Interessegrupper? Sosialt, men er nødvendig for deres drift.
  • Benny: Nei.
  • Matty; Er ikke nødvendig drift. Tanken er mer HS/komiteemøter som er nødvendig drift.
 • Thea: Gjelder dette kontoret også?
  • Benny: Ja arrangementer på kontoret går under sosiale aka ikke nødvendig for drift.
  • Monika: Dotkom skal dra på Lyche etter et møte. Kan være et alternativ.
  • Benny: Hvis det skal være noe må det uansett være påmelding/oversikt over hvem som er der. Internt i komitee eller Online.
 • Marius: Støtte til coronavennelig sosiale arragnementer for interessegrupper.
  • Stensrud: Finnes flere steder å søke om penger til arrangementer.
  • Mathias: Kontoret kan være en mulighet.
 • Benny: EL21 er under fakultet. Dvs de har kontroll over det og kan disponere det som de vil.

Send søknad om støtte der vi kan!!

474 Online koronagruppe (10 min) - Kristoffer

[Kanskje det hadde vært lurt med en gruppe (Innad i HS eller med andre engasjerte sjeler) som nedlegger en del retningslinjer for hva som skal/bør skje dersom et av Onlines medlemmer (som har deltatt på onlines arrangementer) får påvist korona? Mulige arenaer hvor smitte kan overføres: Kontoret, Bedpres, ITEX, Kurs, Immball, og ikke minst: Fadderuka (Denne er naturligvis meget komplisert, bare se for dere hybel til hybel liksom). Mulige spørsmål som “Skal hele faddergruppen ut i karantene?” “Hva om fadderen til et fadderbarn som har blitt syk hadde hybel på hybel til hybel - må alle besøkende ut i karantene da?” osv..]

 • Benedicte: En koronaansvarlig på hvert arrangement/komité som folk kan forholde seg til?
 • Monika: Dotkom er i gang med en løsning med å pipe kortet sitt når man går inn og ut av kontoret slik at hvis noen får påvist smitte som har vært der vet man hvem som har vært der samtidig som personen
 • Benedicte: Gruppe som SoMe-gruppa. En fra arrkom, fagkom, bedkom som kan samarbeide litt
 • Henrik: Har hotellet ansvaret under immballet?
 • Sindre: Ramm er smittevernsansvarlig under immball så må høre ang han hvilke tiltak som faktisk er gjort.
 • Benedicte: OIL burde tas med i smittevernsgruppa. Veldig lurt med noen som har ansvaret. Kommunikasjon mellom komiteene er viktigst.
 • Mathias: Kan ta ansvar for dette!

475 Benny har litt for mange oppgaver, og vi må delegere litt! (8 min)

[Vi har noen faste oppgaver som jeg til nå har tatt meg av, men som godt kan fordeles på så alle kan bidra litt! Kalenderansvarlig, infomail, medlemskapssøknader, generell mail]

 • Benedicte: Blæstekalender. Vi trenger en til som kan hjelpe med dette
 • Thea: Jeg tar det!
 • Bendicte: Infomail. En må ta over aliaset og sende ut etter litt redigering.
 • Sindre: Det kan jeg ta!
 • Benedicte: Medlemssøknader. Trenger hjelp med å godkjenne. Alle i HS kan fikse. Hele HS kan svare på mail. Hvis du føler at du kan svare på en mail, så gjør det. Husk å sette hovedstyret på kopi! Setter pris på at dere er så på <3

476 Daljer på Immballet! (10 min)

[Vi må bestemme oss for om vi vil ha daljer på immballet eller ikke. Det har kommet både for- og motargumenter som vi kan se litt nærmere på.]

For:

 • Benny: Setter en rar presedens hvis det ikke dukker opp i år.

 • Monika: Noen bruker mye tid på vervet. Føle seg mer "spesiell" hvis du kan flashe daljene på immball.

 • Marius: I første omgang var det for at folk ikke skulle føles ekskludert, men dette vil være førstisenes normal. Fin måte å inspirer og vise frem at folk har oppnådd ting i Online.

Votering: Flertall for daljer.

Benny: Ikke vær klysete rundt å ha dalje.

478 Få unnagjort komitéleder-agraff saken (10 min) -Henrik

[Vi kom fram til at komitéleder skal få et bånd med agraff til komitédaljen, vi må bestemme hvor mye penger vi skal sette av til dette, hvor det skal bestilles fra (Trofe/Musette*) og hvor mange vi skal bestille (AuO kan reverseres)]

 • Marius: Greit å bruke litt ekstra penger på daljer. De er få og har et stort verv.
 • Thea: Får ikke bånd som oss i HS.
 • Benny: Dumt å kjøpe 1000 stk, men oppstartspris er steep så lurt å kjøpe litt hvis vi først kjøper.
 • Spørsmål, Thea: Oppstartspris gjelder hver gang vi kjøper daljer?
  • Ja.
 • Thea: Skal AUO reverseres skjer ikke det med det første. Vi er nok good litt fremover.
 • Mathias: Spend it!
 • Benny: Skal benkomleder og seniorkomleder ha bånd og ny agraffgreie?
  • Marius: Vi har begge vervene så hvorfor ikke?
  • Mathias: Fikk HS dalje som bankomleder. Syntes det er litt dumt at de får begge. Velg en.
 • Marius: HAndler om tilhørlighet. Hvis eneste grunnen er at vi "bare ikke skal ha to" er det feil.
  • Benny: Det er sant at de er i to av vervene.
 • Monika: Stensrud og Ramm får det samme.
 • Henrik: For bakom er det greit. Ramm får lederdalje, Stensrud får bånd og hs dalje. Annen sak med seniorkomleder.
 • Mathias: Lederdalje repper alt arbeidet som gjøres.
 • Benny: Finne rammer. I bankom er det greit. Stensrud er styremedlen aka hs dalje og bånd. Ramm er lederverv som får sitte i hs. Seniorkom er det verre. Se gjennom vedtektene.
  • SA: Seniorkom og bankom har samme rett i HS. Møte- og talerett.
 • Marius: Blir teit å skille på hs og bankom, men seniorkom er bare en person. Marius har to roller, bankom har to personer i hs.
 • Stensrud: De som er valgt frem på genfors er de som får hs dalja.

Votering: Dyre eller billige daljer: dyre (fra Musette)! Votering: Skal bankomleder og seniorkomleder få styredalje? Bankom- og seniorkom-leder skal ikke få styredalje.

Eventuelt

Ingen