HS møte 22/4-20

Møtetidspunkt: 12.15 (google meets link i kalender)

Servering og referering:
1. ref Thomas
2. ref Kristoffer

Straff:

 • Mathias: Sa til komiteledere at de kunne få egen dalje med agraff
 • Monika og Nyvoll for å være for aktiv på google doc (Hallo?)

Tilstede:

Mathias, Øyvind, Benedicte, Sindre, Monika, Henrik, Thea, Stensrud, Nyvoll, Ramm, Marius. (Gjest: Pål)

Terapipunkt

442 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

 • All good!

TODOs fra forrige møte

 • Benedicte: Lag doodle for dato til workshop for drive, wiki, tilganger og annet snacks: done!

443 Status for komiteene (12.25 - 20 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Hadde ikke møte forrige uke, nytt på møte på fredag
 • Lyst til å få i gang litt WS-aktivitet
Velkom:
 • Holder på å omplanlegge for de arrangementene som er "gone". Pirbadet og Samfundet. Tar ny vurdering etter retningslinjer som kommer på torsdag
Jubkom:
 • Ikke noe nytt

Bedkom, med ITEX:

 • Mangler to bedrifter i bookingrunden, det blir nok fylt opp innen kort tid
 • Har to generalsponsorer og en tittelsponsor
 • Mangler en bedrift til Itex
 • Skal ha sosialkveld i kveld, Nyvoll har samlet veldig mye søppel om hele komiteen

Dotkom:

 • Snakket om AWS. Kan ikke slette mer ting, har ikke nok lagringsplass. Koster $90 i måneden for AWS og ca. $120 dersom den brukes.
 • Diskutert om Appkom, hvordan skal vi sørge for at vi ikke krasjer?
 • Kurs med Fagkom om Github-kurs. Anbefaler to kurs; en avansert og en basic.
 • Jobber med ny OW frontend

Fagkom, med ekskom:

 • Planlegge for neste semester. Satt Gitkurs, oppdelt i to vanskelighetsgrader.
 • Viderefører jobbsøkerkurs og intervjukurs.
 • Forbredt på å legge inn en innsats med tanke på COVID-19 begrensninger
 • Ekskom ha valgt reisedestinasjon: Japan!!

Prokom:

 • Hadde siste møte forigårs
 • Holder på med Merch, burde være klart ganske snart
 • Har satt opp gågrupper til utdeling. 3 grupper, 3 ruter å gå.

Trikom:

 • Siste møte i forigårs. Ferdig med semesterets arr neste fredag
 • Fortsatt med å jobbe med kontorvakter

Seniorkom:

 • Holder på med å legge plan for interessegrupper, møte på søndag om det
 • "Intrakomiteroller" som må forskyves
 • Appkom-representant kommer innom senere i møtet.

Økonomiansvarlig, med bankom:

 • Hadde budsjettreglementmøte på mandag
  • Førsteutkast ligger i Slacken
 • Begynt å se på skadeomfang med tanke på COVID-19
Bankom:
 • Hatt komiteledermøte
  • Trikom gikk gjennom kontorvasktløsningen
  • Bankom tok opp hvordan vi kan forbedre samarbeidet med de ulike komiteene
 • Snakket med dotkomleder om Fiken-intergrasjon for arrangementsinnbetalinger
 • Påbegynt forarbeid for mulig samarbeid med Abakus og Tihlde angående samarbeid om kioskintegrasjoner mot Fiken og et eventuelt budsjettsystem

Nestleder:

 • Har vært på tokt på kontoret. Rydda ut alt av mat fra kjøleskap, kastet det.
 • Kartlagt hva som går ut på dato, tok med mye av det hjem
 • Ellers bare litt snacks på mail som vanlig
Online IL:
 • De har ikke hatt noen problemer med å avlyse alt
 • Har ny Strava-konkurranse med andre linjeforeninger

452 Interkom (5 min)

460 Oppstart av ÆPPKOM (15 min)

[Det er flere som etterspør oppstart av appkom igjen]

AppKom ble startet fordi: DotKom hadde for mange jern i ilden og klarte ikke følge opp småprosjekter som f.eks. Notifier (dette var når Notifier var brukt aktivt av 1.000 studenter på 15 forskjellige linjer!).

Vi er informatikkstudenter. Vi skriver kode, men i Online var det bare én komite for nettopp det. Why? Det var overflod av flinke folk som ville være med i komiteer, men lite mulighet for å utvide kjernekomiteene ytterligere.

I tillegg ble Online kritisert for å være for eksklusivt (aka for lite inkluderende). Så vi prøvde å slå alle fluene i en smekk ved å lage AppKom. AppKom skulle være som DotKom, men fokusere på apper, nettleserutvidelser, widgets, infoskjermer og lightweight hardware (Raspberry Pi, sensorer, etc.), samt ha meget lav terskel for å prøve nye ting. For å løse inkludering skulle AppKom være den første komiteen i Online som prøvde ut “åpent opptak”. De som ville være med kunne bli med! Det skulle være lav terskel for å bli med, og for å starte på prosjekter, men også lav terskel for å drepe prosjekter (så lenge de ikke slo an).

I ettertid har jeg innsett at å reboote en komite som på et eller annet vis har blitt ødelagt er en forutsigbar del av livssyklusen til en komite. Sånt skjer. Det skjedde flere ganger på ett år med FagKom en gang i tiden, og vi hadde flere iterasjoner av “KontorKom” før vi endelig laget TriKom som ble levedyktig.

 • Lavterskel tilbud for de som vil progge ting for Online. Hadde en litt annen tilnærming enn de andre komiteene.
 • Hadde åpent opptak, så det døde litt da ildsjelene gikk ut
 • Syntes noen av aspektene ved Appkom var veldig interessante.
 • Folk er positive, men vi må lære litt av de feilene vi gjorde sist

Pål er med i møtet

 • Kvitteringsskjemaet er f.eks. en ting som er laget utenom dotkom de senere årene
 • Bandet har også en liknende løsning med åpent opptak
 • Lage og drive kiosksystemet?
 • Kan være gunstig for de som har lyst til å bidra, men som ikke kommer inn i dotkom, eller som har lyst til å vie så mange år til en komitè.
 • Øyvind: Hvordan var appkom definert forrige gang?
  • Pål: Det var en komite under dotkom
  • Marius (SO): Det var en nodekomite
 • Marius: Tenker du at appkom skal være "Apper" per def - eller er det apper som er for online?
  • Pål: Poenget er at det skal gjøre ting for Online. Hva som progges er ikke så farlig så lenge det kommer Online til gode
 • Monika: Hvordan skal kommunikasjonen foregå mellom dotkom og appkom?

  • Pål: Man kan ha et sett med representanter fra hver av gruppene som kan kommunisere slik at kommunikasjonen foregår greit
 • Mathias: Konsensus er at Online lyser ut leder og nestleder offentlig på anbud slik at alle har muliget til å være med.

Diskusjon

 • Mathias: Konsensus: Opptak på vanlig måte. Lyser ut stillingene. Kan evt ta med Pål sitt navn i denne utlysningen. Gjør dette innen kort tid

462 Plan for svinnvarene (5min)

[Hvordan skal vi bli kvitt svinnet]

 • Takk til Thomas som regnet ut hvor mye lager verdien på dette var:12 800kr
 • Veldig hyggelig at folk får det gratis, men vi burde prøve å begrense det økonomiske tapet. Vi får jo ikke tilbake dette. Muffins, Froosh og Sjokomelk
 • Marius: Hva om vi lager en "Pakke" Muffins+Sjokomelk osv. Deler ut dette i runder.
 • Øyvind: Litt samme som Marius. Muffinsene går ut såpass fort at de nesten burde taes ut. Tror en evt pakkeløsning er mer convenient å selge.
 • Ramm: Forslag: I morgen ved Offline utdeling - dele ut 1 muffins, 1 froosh/sjokomelk. Samarbeid mellom trikom og HS hvor folk kan kjøpe større kvanta. Tror mange kan sette pris på det
 • Benediccte: Tror vi må prioritere det som går ut i sommer
 • Thea: Tok det opp møtet forleden. Hvis det kun er en bestillingsperiode kan de være gira. Kan være vanskelig å komme seg til varene. Tror ikke det er realistisk å få gjort dette før eksamensperioden er over. Er positive til 1 eller to ettermiddager etter hvert, men har ikke så stor kapasitet akkurat nå
 • Ramm: SO - Gløs stengte ned på mandag, så man kommer ikke inn uten dispensasjon. Man må manuelt bli lagt til
 • Mathias: Jeg kan manuelt legge til folk. Bare si ifra til meg.
 • Ramm: Distribusjonmodell: Ref Vipps Go. Folk kan velge varer. Stenger dette dagen før man drar ut. Finner adresser og legger opp en rute. Folk legger inn kommentar hvor de bor. Selger da større kvanta.
 • Øyvind: 3 ting må til.
  • 1) henta varene. Øyvind har en tralle
  • 2) Begrense mengde - selge en og en eske
  • 3) Ikke ta betaling før vi faktisk leverer det ( i tilfelle vi går tom for varer)
 • Mathias: Mulig med forhåndsbestilling via google form. Betaler med vipps
 • Ramm: Finnes en sån utsjekksfunksjon, slik at de ikke betaler før de får varen
 • Mathias: Hvordan det tekniske løses får vi finne ut av senere. Nå er alle varene låst inne. Vi starter med å dele ut så mye som mulig i morgen. Mathias henter alt som er i A4 og har det hos seg. Kan også drive litt salg fra seg
 • Marius: Hva er prisforslag for varene? (50% er vel fair)

461 Eventuelt

 • Første utkast til budsjettreglement
  • Christoffer: Har noen kommentarer til utkastet
  • Øyvind: Tenkte å offentliggjøre førsteutkast slik at alle som ønsker å kommentere kan si det de vil.
  • Benny: Når HS har gått gjennom dokumentet så kan 2. utkastet legges ut offentlig på Facebook slik at alle i linjeforeningen kan gå gjennom det
 • Post i sommer
  • Benny: Hvordan får vi post
  • Unni: Posten blir lagt på et sted som er tilgjengelig for oss i sommer
  • Benny: Jeg kan ta ansvar dersom jeg får hjemmekontor i Trondheim i sommer

462 Møteevaluering/Diggepunkt (14.15 - 5 min)

Møtet hevet 13:55