Møtetidspunkt: 14:15

Sted: E4-107

Servering: Olé

1. Referent: Emil

2. Referent: August

Vinstraff: Velkomsstraff: Emil

Ølstraff:

Til stede: Alle

Mangler: Ingen

TODO:

 • Alle må kreve inn gamle og nye styrebånd til neste møte
 • Kaja må finne ut hva støtte til andre er snakk om.
 • Alle skriver tidene for møte på slack.
 • Henrik og Alis starter velkomlederprosessen ved post på facebook.
 • Silje, Sette tidspunkt til rydding/flytting av bod
 • Alle: Finne kostyme til kostymefest på slack.


Innsjekk (14:15 - 2 min)

Det går bra! Silje har bod på hjernen

223 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)

Godkjent? Vaffeljern er godkjent? veldig rart.

224 Gjøremål fra forrige gang (14:18 - 2 min)

Var det noe her? bare ting jeg og henrik skulle gjøre. Er det gjort? ja bra

225 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • Casino er på søndag, bra påmelding, skal kjøpe shetonger(?)
 • Julebordet er good, venter på svar fra IDI. Skal purre på de
 • Eksamensfest 16. desember
 • Workshop på søndag og la arragnementer for vår og høst 2020
 • Vårfest er under planlegning
Velkom:

Bedkom, med ITEX:

 • Kontrakt er sendt ut for bedpress vår 2020
ITEX:

Dotkom:

 • ikke no spess
 • prosjekter durer og går

Fagkom, med ekskom:

 • Sendt ut kontrakter
 • Felles møte neste mandag med bedkom
Ekskom

Prokom:

 • Skal ha brekkhelg, offline skal ut 15.november
 • OKA idag.
 • Skal kjøpe batteri til kamera og magasinstativ.
 • Merch driver på.

Trikom:

 • Har snakket om å gjøre kontoret grønnere og gjøre det rullestol-vennlig
 • Arrangert høstsuppe. ble fullt
 • Halloween på kontoret

Seniorkom:

Nestleder:
 • Kommer til å følge opp OIL. Har hatt 2 arrangementer.
 • Adrian flatner er nå nestleder og de er 12 personer
 • FIF, henrik har blitt koordinator!
 • Sakene som skal jobbes med er sommerjobbssaken, og skal prøve å gjøre de litt mer synlige. Nettside og logo e.l.
 • Neste møte blir i Oslo, og har diskutert en sommerfest for alle IT-studenter
 • Har invitert til nestlederworkshop/middag
Leder:
 • Vært med møte om bod. Prøvd å finne ut en god løsning på bodplassen. Har 2 m mindre enn det vi bruker. Startet en prosess for å fjerne CAG for å få mer plass.
 • Silje har innkalt til møte for å ordne det.
 • Må finne ut hva vi gjør med bandutstyr. Må midlertidig opp i boden. Lars jobber med å få til noe sammen med ababand.
 • Varslingsworkshop turer og går. Det samme gjør organisasjonsstruktur

Økonomiansvarlig:

 • Hadde budsjettmøte på søndag, folk vil ha mye penger og de finner ut av det.

Bankom:

 • Ferdigstilt velkomregnskap
 • Har hatt medarbeidersamtaler

ITV:

 • Har vært på UKA
 • Valg til studentdemokratiet og studenttinget.
 • TIHLDE kommer til 3. etasje ved siden av Abakus. SA leier rommet i andre etasjen og de vil ikke gi det rommet til IDI.
  1. November kommer tihlde.

RFK:

 • Har hatt koietur og hatt kjellerne åpne som vanling
 • Skal sjekke plass i boden for å se om det er plass til Online
 • Må signere avtale på nytt grunnet litt krøll.

226 Interkom (14:40 - 10 min)

Reboot

 • Er det nødvendig å ha det på vårsemesteret
 • De diskuterer det bare de to.

Arrangementene i kalenderen burde merkes med komité

 • vanskelig å vite forskjellen mellom Arrkom og OIL
 • Må gi de tilgang til kalenderen.

227 Budsjetter 2020 (14:50 - 10 min)

[Bankom hadde budsjettmøte på søndag. Vi sliter. Kaja har i tillegg vært så opptatt av at alle andre skal forberede et budsjett til møtet at hun glemte å gjøre det selv, så vi må finne ut om vi skal endre noe på budsjettet til hs. Regnskap fra høst og vår ligger på wikien til hs] - Hadde møte på søndag, har laget et tentativt budsjett foreløpig. Arrkom skal ha veldig mye penger. - 130.000kr i minus akkurat nå, men det må diskuteres videre. - Vi må legge oss på et mer realistisk nivå, der vi bare går 25k i minus - Er OIL lagt inn? 30k per semeseter akk nå, men håper det blir 25k - Arrkom har ikke lagt inn billettpris, så skal være billigere. - Satt et litt urealistisk budsjett med vilje. Henrik synes det er bra. - Kaja kommer på Begkom-møte - Kaja har glemt å gå gjennom budsjettet med HS. Alle andre har klart det. - Støttet til kjellern har økt. - Henrik føler at prosjekterposten skal brukes til å redde uplanlagte situasjoner. Det skaper mulighetene til å få gjennomført prosjekter. - Kaja: Skal man evt. øke det for å kunne ta imot en evt. pågang. Det ble brukt 13.500,- av den forrige semester. Det ble brukt til mye div. - August & Kaja: Fjerne trykksakerposten på vårsemesteret. og gå ned til 1500,- på høsten. - Kompileringen bruker rundt 7-8000 kroner. Den ble økt til 10.000 for å kunne endre oppsettet. - Bør ikke røre representasjonsposten, det er viktig å kunne møte andre og være tilstede. - August: Øke onlinepotten? Siden forrige styret endret sum man kan søke så blir det fortere brukt opp. - Kaja: Det er nesten brukt opp i år. - Ole: Dotkom har ikke brukt pengene de fikk i sommer og de kan da gå til prokom. - Henrik: Vi går videre, resten går på slack

TODO: Kaja må finne ut hva støtte til andre er snakk om.

Pause (15:00 - 5 min)

228 Samlok-info (15:05 - 5 min)

[August og Henrik planlegger å gå rundt på komitemøtene og forklare litt om hva som skjer i sammlokaliseringen og har en spørsmålsrunde Når passer det ]

 • Henrik og August ønsker å komme på alle sine møter for å prate om Tihlde kommer opp.
 • Går kun til komiteer fordi de håper det sprer seg videre.
 • Benedicte: Kan lage en artikkel på ow.

TODO: Alle skriver tidene for møte på slack.

229 Valg av Velkom og Jubkom-leder (15:10 - 10 min)

[Når skal valg av Velkom-leder skje? Og hva er rollen til Arrkomleder i dette?]

Velkom

 • Alis: Vet ikke helt hva arrkom sin rolle er i valget
 • August: Arrkomleder og nestleder tok det ifjor. Kan være mulig å få inn øyvind på dette.
 • Henrik kan være med på det. Må få lagt ut en post på facebook og snakke med folk i gangene.

TODO: Henrik og Alis starter prosessen ved post på facebook.

Jubkom

 • Jub er om 2 år, burde starte opp jubkom snart.
 • Det tar over 1 år å fikse det.
 • Emil: Jakob Westermoen var gira på å bli med å starte opp jubkom
 • Ole: Er endel som skal gjøres fra jubkom sin side. Må samle mye informasjon og historie. Så burde starte tidlig.
 • Henrik: Hvordan burde vi gjøre prosessen,
 • August: Åpen søknadsprosess
 • Emil: Burde disse kjøres samtidig? Sånn at man ikke har to prosesser samtidig.
 • Henrik: Ta jubkom om noen uker? TODO: Henrik skal følge opp. Avvente med jubbbbbbok frem til velkomn er valgt.

230 Bodflytting og samlokalisering (15:20 - 10 min)

[August og Silje har vært på møte med Jan-Håvard angående flytting av bod og utstyret til Output. Vi må se på litt løsninger for å få plass til alle tingene våre.]

  1. november må vi ut av boden på A4. Mister mye plass der. Mister kanskje enda mer.
 • Vi må kaste ganske mye.
 • August: Foreslår en kasteworkshop.
 • Kaja: Tenkte å arrangere et loppemarked. Kan da få inn litt penger
 • August: Det burde ryddes neste uke, datoen kommer veldig kjapt. Så burde gjøres fort.
 • Sigrun: Er det plass til Bedkom og fagkom sine ting?
 • Silje: Det er lite plass.
 • Jon: Det er mulig å flytte safen til kontoret og legger ting i safen.
 • August: Daglig ting i A4, ukentlig i itbygget.
 • Henrik: Kan vi ha flere ting på kontoret?
 • Jon: hvis vi har flere hyller og flere skaper, hoper det seg opp med dritt.
 • Emil: hadde det vært mulig å rydde de skapene helt og gjøre det om til komiteskap. Slik det var i gamle dager.
 • Jon: Det er ikke langt til IT-syd. Prøver å få mest mulig åpen plass, og det går imot flere hyller.
 • Benedicte: Rydder hyllene på kontoret og det er mye plass til småtteri. Bør ikke være mye å gjøre.
 • August: Folk må pushe folk til å gjøre det. Burde være en dag slik at man får kastet det som trengs.
 • Usikkerhet rundt hvem som eier hva.
 • Jon: Trikom er ikke bodkomiteen.

TODO: Silje, Sette tidspunkt til rydding/flytting av bod

231 Særskilt Utmerkelse (15:30 - 15 min)

[Vi diskuterte litt hvem som burde få :)))]

232 Eventuelt (15:45 - 5 min)

Kostymefesten TODO: Det tas på slack

Styrebånd - Har ikke fått inn alle styrebånd som vi har bestilt. Hvis man kjøper stoff må man kjøpe visse lengder, har muligens mer stoff enn vi trengs. Hva skal vi bruke det på? - Like greit å lage flere bånd, bedre med for mange enn for få - Konklusjon: lag flere bånd

TODO: Diskusjon på neste møte

Kreve inn styrebånd - Har alle krevet inn styrebåndene de har lånt ut?

TODO: Alle må kreve inn gamle og nye styrebånd til neste møte

233 Møteevaluering/diggepunkt

Godt møte frem til Særskilt