Møtetidspunkt: 11:15

Sted: R90

Servering: Emil

1. Referent: Silje

2. Referent: Alis

Vinstraff:

Ølstraff:

Til stede: August, Henrik, Benedicte, Sigrun, Alis, Silje, Ole, Kaja, Mathias og Andreas.

Mangler: Emil.

TODO:

 • August sender mail til Endre om fotografering på julegrøten.
 • Henrik sender mail om bodplass til Online-IL.


Innsjekk (11:15 - 2 min)

253 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (11:17 - 1 min)

Godkjent.

254 Status for komiteene (11:20 - 15 min)

Arrkom, med velkom:

 • Pirbadet var kjempegøy, bare to skader.
 • På G med det som skal skje til våren.
 • Komitéseminar blir dritgøy!
Velkom:
 • Leder (Robin Sadun) og nestleder (Anders Robstad) er valgt og blitt satt i gang av Henrik og Alis.

Bedkom, med ITEX:

 • Har jobbet med sommerjobbevaluering, foreløpig bare Online som har sendt ut.
ITEX:

Dotkom:

Fagkom, med ekskom:

 • Alle kurs er blitt lagt inn i OW.
Ekskom
 • Turer og går.

Prokom:

 • Kjempeaktive, har gitt ut siste Offline, Prokom "black-friday" med hettegensere og årbok.
 • Slapp logo, kaka falt i smak.
 • Begynt å selge stickers.
 • Kjøpt inn tegnebrett.
 • Fikser immball-banner til arrkom.

Trikom:

 • Bestillt ny grill.
 • Hatt brainstorming for vårens arrangementer, mangler bare dato.
 • Juleverksted gikk bra.
 • Julegrøt blir gøy.
 • Flyttet bod.

Seniorkom:

 • Emil er bortreist.

Nestleder:

 • FIF-møter.
 • Prøver å få med bindeleddet på sommerjobb-saken, men kan bli vanskelig.
 • Semesterundersøkelsen er gjennomført, ca. 130 svar.

Leder:

 • Semestermøte med IDI, kjeftet på Trætteberg som vanlig. Trætteberg nikket, kjeftet på Operativsystemer-fagkravet.
 • Linjeledermøte: Diskuterte bergingsregler. Prøvde også å få gjennom en felles frist for opptak til frivillige komiteer. Ble skutt ned, men skal følge det opp til januar.

Økonomiansvarlig:

 • Sendt søknad til IDI, og sendt regnskap til de.
 • Også sendt søknad til IE.

Bankom:

 • Jobber på spreng for å få til nesteår.

ITV:

RFK:

255 Interkom (11:35 - 10 min)

 • Bruk Online-kort, brukt bedriftskontoene våre, og skriv Online linjeforening som navn og fornavn for å få momsfradrag på kjøp på over 1000 kr.

Pause (5 min)

256 Budsjett (11:45 - 20 min)

 • 68% av pengene går tilbake til medlemmene våre.
 • Kaja har kommentert på alle komiteene.
 • Arrkom: Thomas driver å fyller inn en litt mer detaljert visning på hvilke arrangementer pengene blir fordelt til.
 • Bedkom: Ikke endret på så mye mer enn uforutsette utgifer, Kaja mener vi heller kan budsjettere med et litt høyere overskudd. Teambuildingstøtten må også økes litt siden medlemstallet vil øke.
 • Dotkom: Aslak ville øke uforutsette utgifter fra 500 kr til 2500 kr, begrunnet av blant annet at Nibble gikk ned for telling sist semester. Når dotkom gjør et kjøp er det det snakk om mye penger. Derfor vil de ha potten større for at de i det heletatt skal få kjøpt noe.
  • Kaja: Sånn det er nå har vi søkt om 5000 kr til tech fra IDI, dotkom får dette i tillegg til Online sin støtte.
  • Mathias: tilsammen får dere 15000, er det nok?
  • August: Pengene fra IDI er ikke satt enda.
  • Kaja: Vi kan øke det til 1000 kr.
  • Ole: Må tenke litt på det.
 • Fagkom: Kommentarene som skurret litt, det er egentlig det. Skrevet om de to postene med samme navn.
 • HS: Flyttet genvors posten til HS. Spørsmål om vi skulle øke støtte til andre, vil vi gjennoprette den?
  • August: Vi kan ta det utenom
  • Mathias: Foreslår en samlet sum til jentelaget og guttelaget til Datakameratene.
  • Kaja: Da setter vi de til OIL.
 • Jubkom: Skal vi sette teambuilindingspenger til jubkom?
  • Kaja: Skal vi ta opp en komité i år?
  • August: Ja! Vi legger av 600 kr til det.
  • Alis: Er det en nodekomité eller en selvstendig komité?
  • August: En nodekomité under HS.
  • Ole: Saksopplysning! Det er en nodekomité under Arrkom.
 • Prokom: Økte offline-utgiftene til det prokom bruker for å trykke 280 offlines.

 • Seniorkom: Satte ganske mye av utmatrikuleringen til IDI, seniorkom betalte ikke 40 000 kr, kanskje 5000 kr.

  • Slo sammen kickoff og reboot til internarrangementer.
 • Trikom: Genvors-potten er flyttet til HS. Kan kutte ned fruktposten ettersom IDI sponser 2/3 av fruktbestillinger i uken.
  • Frukten kom treigt i oktober pga sein bestilling, derfor har vi ikke brukt alle pengene vi hadde budsjettert for det.
  • Henrik: Vi burde kutte hele potten.
  • Alis: NEI.
  • Alle begynner å kødde om frukt og sunne ting.
  • Kaja: Ser ikke behovet for å kutte det.
 • Online-IL: Økte Datakameratene-posten slik at støtten blir samlet for gutte- og jentelaget.
  • Ole: Guttelaget er to lag, derfor får de mer støtte enn jentelaget.
  • August: Hvis Online-IL skal bli noe må vi bruke penger på det.
  • Alis: Online-IL har en ganske stor utstyrspost, hvor skal de lagre det?
  • Kaja: Kan evt få litt plass på Moholt og tror loppemarked vil gi bedre plass i boden.
  • Alis: Når blir det loppemarked?
  • Kaja: Ila Januar forhåpentligvis.
  • Alis: Kan vi ha auksjon.
  • Alis: Hadde vært kjempegøy å gi bort penge til veldedighet! Folk kjøper ting uten at de egentlig vil det.
  • Kaja: Veldedighet var tanken!
  • Alis: Vi leier en forelesningsal og får til en kul auksjon.
 • Total: Vi er 40 000 kr.

Stemmer: 9 stemmer for, 0 mot og 0 blank.

257 Julekalender (12:05 - 20 min)

 • August: Julekalender i morgen! Om vi ikke har lyst til å gjøre dette så trenger vi ikke gjøre det. Om vi skal gjøre noe så foreslår jeg at vi bare gjør det hver søndag i advent, og ikke hver dag.
 • Henrik: Emil er jo dratt hjem nå, han var giret på å gjøre noe hver dag.
 • August: Det er en del administrativ å drive med hvis det skal skje hver dag
 • Henrik: Om Emil lager oppgavene, så kan vi poste de kjapt.
 • Alis: Enig i det Sigrun sa, er kult med en film.
 • August: Forvrenge ansiktet til noen, og ha "gjett hvem dette er"
 • Henrik: Ansikt kombinert av flere ansikter! Flere forelesere fra NTNU.
 • Benedicte: Det er kanskje lurt om flere av ansvar for julekalenderen, og at det ikke står på én person.
 • Sigrun: Vi kan jo møtes kjapt en dag, og bare filme alt?
 • Ole: Jeg har lyst til å være med, men har ikke lyst på hele ansvaret.
 • Mathias: Jeg er med jeg også .
 • Ole: Ville ikke interessegruppen for vi som er glad i jul bli med på det?
 • August: Fikk ikke noe svar.
 • August: Vi møtes klokken ett i morgen!
 • Alis: Vi har masse julekostymer i boden.
 • Benny: Vi kan ha flere spørsmål per video.

259 Eventuelt (12:25 - 5 min)

Evt. sak 1:
- Andreas: Fikk melding fra Tanja om hun har vært med på JavaZone i flere byer. Nå vil de mulig arrangere det i Trondheim med oss. Casen er at det skal skje i ferbuar. Vi får da billetter og mingling og evt en betaling.
- Ole: Vi har hatt Java-Zone academy 3 ganger før.
- Sigrun: Men Online skal arrangere det?
- Andreas: Det blir et sammarbeid med blant annet Abakus og litt andre.
- Alis: Jeg er positivt til det, men det skjer mange store bedpresser og arrangementer i februar allerede. - Sigrun: Vi pleier jo alltid å si nei til sånne ting, nå kommer TechTalks i tillegg til bedpres og kurs. Hadde vært lurt å spørre om sånne ting tidligere. - Andreas: Jeg er helt enig. Kanskje de er gira en annen måned.
- Ole: Det er to ganger det har blitt arrangert i februar før, og det har ikke blitt fyllt opp.
- Sigrun: Vi får ofte henvendelser fra bedrifter som gjerne vil ha Onlinere med på arrangementene sine, men vi sier nei til de fordi kalenderen allerede er ganske full.
- Amundsen: Har dette blitt arrangert hvert år? - Ole: Ble arrangert 2014, 2016 og 2017
- Alis: Det er ekstremt seint å si ifra om. Det er en god grunn til å si nei
- Ole: Dette er vel noe som blir booket for lenge siden? Er det ikke køer for sånt i bookingrunden? - Sigrun: Jo, vi har interne retningslinjer hvor vi pleier å si nei til sånne henvendelser.
- Ole: De burde kommet seg gjennom de ordentlige kanalene i tide.
- Andreas: Jeg ser på dette arrangementet som at det går gjennom TDC at vi bare har en casual påmelding på OW for de.
- Sigrun: Om vi får inn ting som hackaton legger vi det bare til i mailen. Vi burde ikke ha en egen påmelding for dette på OW midt i mellom alt det andre som skjer i februar. - Andreas: Hva skal jeg svare.
- August: Skriv at det kom sent og at vi har veldig mye som skjer i februar.

Evt. sak nr 2:
- Mathias: Vi er enige i å gi penger til jentene til Datakameratene?
- August: Ja.

260 Møteevaluering/diggepunkt