Epostsignaturen skal ha som hensikt å gjøre det tydelig hvilken rolle du har, både for folk i og utenfor Online. En skal derfor unngå å bruke interne titler, som ikke er umiddelbart forståelige for folk utenfor komiteen og Online.

Det er også akseptabelt og tilpasse signaturen til epostens formål.

Intensjonen er at om du trenger å snakke som "sosialansvarlig" e.l. i kommunikasjon utad, så kan du det, men du skal bare gjøre det om det er relevant for epost-samtalen.

Utover dette så skal det etterstrebes at vi holder en konsistent stil igjennom organisasjonen. Mal finnes her: https://online.ntnu.no/wiki/komiteer/signatur/

Komiteen er selv ansvarlig for at dette holdes saklig.