Dette er retningslinjene for IT-ekskursjonen, heretter kalt itex.

§1 IT-ekskursjonens formål

Itex skal arrangere en årlig ekskursjon til Oslo for å besøke bedrifter, med hensikt for å skape kontakt mellom studenter og næringslivet.

§2 IT-ekskursjonens sammensetning

Komiteen består av:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Øvrige medlemmer

Alle stillinger velges innad i komiteen.

I leders fravær er nestleder fungerende leder, med alle plikter og rettigheter dette innebærer.

§3 IT-ekskursjonens ansvarsområder

(1) Arrangere ekskursjon til Oslo

Itex skal bestille hotell, fly og transport til og fra bedrifter på turen.

(2) Booking av bedriftsbesøk

Itex skal booke bedrifter som Online kan besøke under turen. Pengene vi får for besøk skal dekke alle utgifter for turen. Bedriftene velges ut ifra studentenes ønsker samt hvordan fjorårets tur så ut. Bedriftene velges uavhengig av hvor mange/få arrangementer en bedrift har med Online i løpet av året. Dette er fordi itex når ut til et større publikum enn vanlige kurs og bedriftspresentasjoner og man ønsker også å ta vare på de som ikke vanligvis går på disse arrangementene.

§4 IT-ekskursjonens virke

(1) Virketid i komiteen

Et medlem blir vanligvis rekruttert høsten i 3. klasse, for å være med på all organisering til høstens tur. For erfaringsoverføring er medlemmet også med på å arrangere neste tur.

(2) Kommunikasjon med andre aktører

Itex skal opptre profesjonelt overfor næringslivet og andre eksterne aktører.

(3) Leders ansvar

Lederen er ansvarlig for å håndtere innkommende e-post i komiteen, samt å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som tilfaller komiteen. Leder skal til enhver tid være oppdatert på komiteens virke.