§1 Online idrettslags formål

Online IL skal tilby lavterskel arrangementer for Online sine medlemmer, der målet er å aktivisere studentene.

§2 Online IL’s sammensetning

Online IL har følgende roller:

  • Leder
  • Nestleder
  • Kommunikasjonsansvarlig
  • Økonomiansvarlig
  • SoMe-ansvarlig
  • Sosialansvarlig(e)
  • Tillitsvalgt

Alle ordinære medlemmer har møteplikt, og Online IL har som mål at alle medlemmer skal arrangere minst ett arrangement per semester.

§3 Online ILs ansvarsområder

(1) Arrangementer

Ettersom hverdagen til en informatiker kan i stor grad være stillesittende, skal Online IL tilby en mulighet for medlemmer i Online å komme seg ut i fysisk aktivitet. Komiteen skal gjøre en innsats for å arrangere rundt ett arrangement per uke.

(2) Inkludere medlemmer

Online IL har ansvar for å forsøke å inkludere flest mulig av linjeforeningens medlemmer. Dette skal komiteen oppnå ved å veksle på hvilke arrangementer som holdes, og regelmessig få tilbakemeldinger fra medlemmer om hvilke aktiviteter de ønsker å se.

§4 Online ILs virke

4.1 Leders ansvar

Lederen har ansvar for å fasilitere og gjennomføre ukentlige møter. Møteinnkallinger skal utstedes minst 48 timer før møtet tar plass. Leder har også ansvar for at arbeidsoppgaver blir fordelt jevnt på medlemmer av komiteen til enhver tid.

Leder har i tillegg overordnet ansvar for komiteens virke, som å sørge for at arrangementer planlegges og gjennomføres. Ved opptak av nye komitemedlemmer har leder ansvar for at de trives, føler seg velkomne, og gjennomgående opplæring.

4.2 Nestleders ansvar

Nestlederen har ansvar for å overta leders ansvar ved eventuelt fravær. Nestleder har i tillegg ansvar for å svare på mail som gjelder hele komiteen.

4.3 Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig sitter med ansvaret for å være bindeleddet mellom komiteen og Hovedstyret. Den ansvarlige kan også stille på vegne av komiteen på møter med Hovedstyret som gjelder komiteen, eller utpeke en stedfortreder ved behov.

4.4 Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig sitter på ansvaret for å holde oversikt over økonomien til komiteen. Økonomiansvarlig har ansvar for å sørge for at vi holder oss innenfor budsjettet, og sørger for at utgifter blir bokført.

4.5 SoMe-ansvarlig

SoMe-ansvarlig har som ansvar å kommunisere på Online sine SoMe-kontoer hva komiteen finner på, ved hjelp av bilder og videoer som blir tatt på arrangementer vi holder, med de påmeldte sitt samtykke.

4.6 Sosialansvarlig(e)

Sosialansvarlig(e) sørger for at det blir holdt sosiale eventer innad i komiteen for å opprettholde et godt miljø, som fører til et godt samarbeid. Aktiviteter som sosialansvarlig(e) pleier å stå for er eksempelvis hyttetur, blåtur, julebord, og felles middager.

4.7 Tillitsvalgt

Tillitsvalgt sitter med ansvaret med å håndtere saker som har hendt innad i komiteen som kan føre til ubehagelige forhold.