Trivselskomiteen
===========

### §1 Trivselskomiteens formål

Trikom skal arbeide for økt trivsel blant informatikere i hverdagen.

### §2 Trivselskomiteens sammensetning

Alle trikoms medlemmer har møteplikt og er stemmeberettigede. Nye medlemmer vil bli tatt opp for å best kunne fylle ledige roller i trikom.

Trikom består av følgende stillinger: 

* Styremedlem fra Trikom
* Leder av trikom
* Vara for leder og styremedlem
* Økonomiansvarlig for trikom
* Kontorvaktansvarlig
* Innkjøpsansvarlig
* SoMe-ansvarlig
* Sosialansvarlig


Styremedlem fra trikom velges på Generalforsamlingen. Trikoms leder velges innad i komiteen før Generalforsamlingen hvor leder skal godkjennes. Alle trikoms øvrige stillinger velges etter opptaket på høsten. Vara i trikom trer inn i rollen som leder/styremedlem hvis leder/styremedlem ikke kan være med på et møte i trikom/hovedstyret.  
Økonomiansvarlig har ansvar for å betale regninger og fakturaer, og sette opp regnskap og budsjett for trikom.    
Tidligere medlemmer fra trikom som har gått over til seniorkomiteen har møte- og talerett på trikom møter, men er ikke stemmeberettigede.

### §3 Trivselskomiteens ansvarsområder

#### (1) Kontoret

Trikom har ansvar for kontoret. Dette inkluderer å handle inn varer til kontoret, samt sørge for drikketillatelse til kontoret.


#### (3) Servering under Generalforsamlingen

Trikom er ansvarlige for å handle inn forfriskninger til Generalforsamlingen.

#### (4) Kiosken

Trikom har ansvar for å handle inn til Nibble, og passe på at hyllene blir fylt på regelmessig. Må også passe på at vareboden i A4 er ryddig og organisert.

#### (5) Kontorordning

Trikom skal sørge for å sette opp og følge opp kontorordning.

#### (6) Juleverksted

Trikom skal avholde juleverksted i starten av eksamensperioden.

#### (7) 17. mai

Trikom er 17. mai ansvarlige for å arrangere frokosten på kontoret, samt å få til underholdning i toget.

### §4 Trivselskomiteens virke

Trikom skal arbeide for å avholde mindre sosiale arrangementer og sammenkomster for Onlines medlemmer.

Trikom skal etterstrebe å ha sesongbaserte varer på kontoret.