«Kan du raskt forklare meg alt det viktigste i min hverdag som Onliner?»

 • Om du studerer informatikk er du en Onliner, og vi er hyggelige mennesker ikke nøl med å si hei!
 • Onlinekontoret er vår sosiale oase, her kan du alltid komme for en kopp kaffe eller en hyggelig prat.
 • Online arrangerer masse forskjellige arrangementer! Du kan lese om de som kommer fremover på online.ntnu.no.

«Hvordan kan jeg få med meg informasjon om alt som skjer?»

 • Online.ntnu.no er hovedportalen for alt som skjer i Online, skjekk innom regelmessig!
 • Stortsett hver uke blir det sendt ut en infomail til alle Onlinere med informasjon om hva som skjer den kommende uken.
  • Får du ikke infomail? Send epost til dotkom@online.ntnu.no
 • Følg med på Informatikk - Online gruppen på facebook, der blir det blestet for det meste av arrangementer.

«Kjapt, hva er bedpres, kurs og slikt?»

 • Bedpres: Bedriftspresentasjon. Presentasjon på 45 minutter. Middag på restaurant betalt av bedriften. Mulighet for intervjuer.
 • Kurs: Bedriftskurs. Varer i 1-3 timer. Middag på Gløshaugen eller på restaurant, betalt av bedriften.
 • Begge disse…
  • …er som regel åpne for 3. klasse og oppover, men mange av arrangementene åpnes også for første- og andreklassinger.
  • …har påmelding kl 12:00 én uke før.
  • …kan fylles opp veldig fort, så det gjelder å sitte klar med trigger-finger når påmeldingen åpner.
  • …starter kl 17 på angitt dag med mindre annet er oppgitt.

«Hvem er komiteene og hva gjør de for meg?»

Arrkom: arrkom@online.ntnu.no
 • Tidlig hver høst er det immatrikuleringsball, alle er velkomne!
 • Utpå hver høst er det blåtur, bli med på buss til en tilfeldig plass.
 • Tidlig hver vår er det Åretur, plassene går fort når påmeldingen åpner.
Bankom: bankom@online.ntnu.no
 • Kommer ikke til å påvirke din hverdag før du er komitémedlem.
Bedkom: bedkom@online.ntnu.no
 • Organiserer en eller flere bedriftspresentasjoner i uken hvor du får anledningen til å møte mange forskjellige bedrifter.
Dotkom: dotkom@online.ntnu.no
 • Send mail til dotkom om du har featurerequests eller problemer med noen av våre tekniske løsninger.
Fagkom: fagkom@online.ntnu.no
 • Organsiserer kurs i samarbeid med bedrifter. Bedriftene kommer til NTNU for å lære bort det som er det kuleste i arbeidslivet, akkurat nå. De organiserer også andre kurs som er relevante for studentene, og eksamenskurs når den tid nærmer seg.
 • En gang i året avholdes også lightning talks, en koselig kveld hvor alle som vil kan holde en lyntale (på 10-15 min) om det de har lyst til.
Prokom: prokom@online.ntnu.no
 • Gir ut tidsskriftet Offline som du kan kose deg med to ganger i semesteret.
 • Lager og henter opp plakater overalt slik at du får med deg hva som skjer uansett hvor du går. Se etter Onlinelogoen.
Trikom: trikom@online.ntnu.no
 • Onlinekontoret er åpent for alle som vil ha godt selskap og gratis kaffe, informatiker eller ikke, alle er velkomne.
 • Kontorets kjernetid er 10-16, men kontoret er ofte åpent utenfor disse tidene også.
 • I begynnelsen og slutten av semesteret er åpningstidene mer tilfeldige.
Velkom: velkom@online.ntnu.no
 • Holder fadderuker for deg når du er fersk informatiker.
Ekskom: ekskom@online.ntnu.no
 • Arrangerer utenlandsekskursjon for alle 3.klassinger. Dette er noe alle bør benytte anledningen til å få med seg.
 • Arrangerer Tech Talks på våren for å samle inn penger, slik at ekskursjonen blir billigere for studentene. Dette er en dag, åpen for alle studenter på NTNU, hvor bedrifter kommer for å holde talks og foredrag.
Jubkom: jubkom@online.ntnu.no
 • Holder Onlinejubileum hvert femte år slik at alle som tar et 5-årig studieløp får være med på et jubileum.

«Hva er en prikk? Hvordan vet jeg om jeg har fått en?»

 • En prikk er en straff for at du…
  • …ikke har møtt på bedriftsarrangement.
  • …ikke har svart på et tilbakemeldingsskjema etter et bedriftsarrangement.
  • …ikke har betalt en billett i tide.
  • …gjør noe annet dumt som fortjener en prikk. ;)
 • Om du har noen prikker så står de listet opp på din profil på hjemmesiden, med begrunnelse.