Lynguide

Windows: Åpne terminal

  • Last ned putty og gjør følgende i puttys meny:
    • Translation: Velg UTF-8 fra rullegardinen
    • Session - Host Name: Skriv inn “dittNTNUbrukernavn@caracal.stud.ntnu.no” i feltet
    • Session - Saved Sessions: Skriv inn et navn, f.eks. caracal i feltet og trykk save

Mac / Linux: Åpne terminal

ssh dittNTNUbrukernavn@caracal.stud.ntnu.no

Åpne Irssi

screen irssi

Koble til #online

/connect -ssl irc.freenode.net
/join #online

Utdypende

Termer

Term Forklaring
Terminal Kalles også shell, er et tekstlig brukergrensesnitt mot alt i operativsystemet ditt
SSH Secure Shell, tilkobling til en terminal på en annen maskin
Irssi Internet Relay Chat (IRC) -klient for terminal
Screen Ny instans av terminal som legger seg oppå forrige terminal, den forrige kjører fortsatt
Caracal En av NTNU ITs servere, med shelltilgang kan du blant annet finne brukerområdet ditt på folk.ntnu.no

Irssi

|Viktigst| |Bytte mellom vinduer|Alt+0-9 eller Escape, 0-9| |Bytte nickname|/nick NyttNickName|/ni NyttNickName| |Se navn i en kanal|/names|/n| |Skru på logging til ~/irclogs/|/SET autolog ON|

|Kanaler og servere| |---|---| |Joine annen kanal|/join #AnnenKanal|/j #AnnenKanal| |Koble til enda en server|/connect irc.tilfeldigserver.lol| |Koble til en kanal når du er tilkoblet flere servere|/join -freenode #online| |Autojoin server|/server ADD -auto -network Freenode irc.freenode.net| |Autojoin kanal|/channel ADD -auto #online Freenode|

|Vinduer| |---|---| |Lage nytt vindu|/window new|/wn| |Flytte innhold mellom vinduer|/window move up/down| |Endre størrelsen på vindu|/window size 11| |Lukke vindu|/window close|/wc|

|Scripts og oppsett| |---|---| |Få opp farger på navn|/load nickcolor.pl| |Skru på "audible bell"|CTRL+a+g| |Lagre oppsettet ditt|/save|

Irssi Scripts

Scripts legges i /.irssi/scripts/\ eller/.irssi/scripts/autorun/
En enkel måte å laste ned et Irssi Script og legge det i autorun-mappen:

cd ~/.irssi/scripts/autorun/
wget http://primitive.im/misc/colornick.pl
wget http://scripts.irssi.org/scripts/nicklist.pl

Irssi Themes

Themes legges ~/.irssi/scripts/ eller ~/.irssi/scripts/autorun/ En enkel måte å laste ned et Irssi Script og legge det i autorun-mappen:

cd ~/.irssi/
wget http://www.irssi.org/themefiles/spookydoom.theme
screen irssi ELLER screen -dr
/set theme spookydoom
/save

Screen

Når du skriver “screen” i en terminal lager du en ny instans, “en ny skjerm”. Du ble bedt om å skrive “screen irssi” slik at irssi starter i en ny skjerm, du kan da fremdeles gjøre andre ting i screenen som kjører i bakgrunnen. Se under for å vite hvordan.

Hva Hvordan
Lukke screenen du er i exit
Koble fra screenen med irssi eller annet program som vil fortsette å
kjøre Ctrl+A, D
Koble til forrige screen, med mulighet for “multiplayer” screen -x
Koble til forrige screen, og koble fra andre terminaler inne på samme screen screen -dr
Liste over kjørende screens screen -l