Dette er statens institusjon som sørger for lån og stipend for blandt annet studenter i norge. Det fins mye god informasjon på Lånekassen sine sider, så i stedet for å repetere all informasjonen, se heller på Lånekassens websider for høyere utdanning

Funksjon

Lånekassen eksisterer ifølge staten for at studenter skal ha muligheten til å studere på heltid. Dette fører til at du kan søke om penger for hvert semester, eller for høst+vår dersom du søker om sommeren/høsten. Pengene du søker om kan være lån, stipend eller en blanding av de to. Alt du får utbetalt fra Lånekassen er i utgangspunktet lån, men en del av dette lånet blir gjort om til stipend når du består en eksamen i nye fag.

Tips og triks

Gjeldsbrev

Signere gjeldsbrev elektronisk er mye raskere en tradisjonell post. Benytter BankID, Bypass, mfl.

Poeng

Hvert semester ved universitetet krever Lånekassen en progressjon på 30 studiepoeng, dette vil si 60 studiepoeng per år. Et normalt fag vil gi 7,5 studiepoeng etter fullverdig vurderingsmelding. En vurderingsmelding er karaktersettende evaluering, som i de fleste fag innebærer eksamen, mens andre fag har mappeevalueringer og/eller prosjekter.

Hvis man på noe tidspunkt faller mer enn 60 poeng bak studieprogresjonen, vil Lånekassen avslå søknader om lån og stipend helt til du har klart å opparbeide nok studiepoeng til å komme på eller under 60 studiepoeng etterslep. Viktig å huske at man kun opparbeider etterslep hos Lånekasse dersom man har innvilget lån allerede. Dermed kan man ta igjen etterslepet ved å jobbe ved siden av studiene, og ta fag for å komme under 60 poeng etterslep igjen.

Eksempel

Hvis man søker om fullt lån og stipend når man starter ved universitetet, og ikke har noen tidligere gjeld hos Lånekassen, og deretter ikke består noen eksamener i løpet av hele høst- og vårsemesteret vil man ha et 60 poengs etterslep. Man kan fortsatt søke om lån og stipend, og få dette innvilget. Altså er grensen på 60 poeng, men ligger man på akkurat 60 poeng er man fortsatt kvalifisert for godkjent søknad.

Situasjonen i antall poeng hos Lånekassen er nå slik; 0 poeng oppnådd, 60 poeng forventet. 60 poeng bak forventet.

Dersom man i andre år søker om lån og stipend for høst + vår og ikke består noen eksamener i løpet av høsten, vil man ha mer enn 60 poengs etterslep, men man får fortsatt utbetalt lån for vårsemesteret. Grunnen til dette er at man har søkt om og fått innvilget lånet, samt signert gjeldsbrev for hele det kommende året.

I løpet av våren tar man 4 eksamener verdt 7,5 poeng, og opparbeider dermed 30 poeng. Dermed er situasjonen; 30 poeng oppnådd, 120 poeng forventet. 90 poeng bak.

Søker man om lån og stipend for sitt tredje år, så vil man få avslått søknaden hos lånekassen. Dermed må man klare utgifter dette semesteret uten støtte fra Lånekassen. Hvis man i løpet av høsten klarer å oppnå 30 studiepoeng kan man søke om nytt lån etter jul, når sensur på alle eksamener som kreves for å komme under 60-poengsgrensen har falt.