Onliepotten er en støtte-pott vi får årlig tildelt av IDI. Summen varierer år for år, avhengig av hvor mye vi bruker året før. 


Retningslinjer
(1) Man skal sende inn søknad minst 2 dager før workshopen/arbeidskvelden skal finne sted.

(2) Frist på 2 uker på å sende inn kvitteringsskjema, ellers er det ingen garanti for å få utbetalt pengene.
Unntak: Dersom det benyttes faktura som sendes til okonomi@online.ntnu.no. I så fall skal det gis beskjed i søknaden om at dette benyttes.

Søknadsform
Søknader om støtte fra IDIpotten skal sendes på mail til hovedstyret@online.ntnu.no med følgende felter for å være gyldig:

Emne: [IDI-potten] “eventuell enkel beskrivelse”
Formål: Hva som er hensikten med arrangementet
Dato: Dato for eventet
Varighet: Antatt varighet
Hva og beskrivelse: Hva det søkes om støtte til (hva skal pengene brukes til). 
Antall: En antagelse om hvor mange Onlinere som skal delta
Hvordan skal betalingen foregå: Skal komitemedlemmer legge ut eller sendes det inn faktura?
Annen relevant informasjon
Det anbefales å søke om det antatte maksimale antall deltakere, så får man heller tilbakebetalt mindre hvis ikke alle møter opp.

Økonomiansvarlig vil ta stilling til søknaden, og vil innvilge eller avslå basert på en helhetlig vurdering.


Utbetaling skjer ved å fylle ut kvitteringsskjema på  kvittering.online.ntnu.no for hele eller så mye som er brukt av den tildelte summen. Eventuelle kostnader over den tildelte summen må dekkes av komiteen selv. 

Kommentar: Antall oppmøtte og annen relevant informasjon.

Send så skjemaet til bankom.