For å få tillatelse til å ha arrangementer med alkohol på kontoret må alle følgende steg utføres:

Steg 1.

Først må man sende mail til trikom@online.ntnu.no for å høre om kontoret er ledig denne dagen.

Steg 2.

Om du får grønt lys fra trikom er neste steg å sende inn drikketillatelsessøknad til NTNU, dette kan gjøres gjennom dette skjemaet. Det som er viktig å huske på her er at man ikke har lov til å drikke på campus før kl 16:00 og at man må ha en edruansvarlig. Det er altså ikke gyldig nok å sende forespørsel om å drikke på kontoret til trikom, ettersom det ikke er vi som bestemmer om dere får lov til dette eller ikke.

På søknaden til NTNU er det viktig å krysse av boksen hvor det står det vil bli servert eller skal drikkes alkohol, og at opplysningene som fylles inn tilhører den som skal være edruansvarlig

Steg 3.

Når alt dette er på plass og du har fått godkjent søknaden fra NTNU, så kan dere nyte drikke på kontoret. Vi minner om at kontoret skal være åpent for andre medlemmer også om de ønsker å være på kontoret, og kontoret skal ryddes slik at det ser ordentlig ut før man drar.

Det forventes at man rydder etter seg på kontoret etter et slik arrangement.

Her er de reglene vi har fått tilsendt fra drift:

1. All konsumering av alkohol skal foregå innenfor kontoret til online.

2. Festen skal være over innen klokken 02:00

3. Ev. opprydning og vask på arealer utenfor kontoret og utenfor bygningen som skyldes arrangementet blir fakturert søker.

4. Arrangementet må foregå i kontrollerte former og ev. pålegg fra NTNU sine vektere må følges.

5. Dere må ta hensyn til annen skolerelatert aktivitet i bygningen. (støy etc..)