Info

Dette er en sang som opprinnelig blir sunget av artillerister. Både i artilleribataljonen i 6.divisjon på Setermoen og den tidligere befalsskolen for artilleriet på Haslemoen. Sangen ble introdusert i Onlinesammenheng av John Hanssen Kolstad som ikke vet hvor han har den fra, og ikke har tjenestegjort i artilleriet.

Tekst

Hva skal vi gjøre med kanonene da?
Hva skal vi gjøre med dem, hva skal vi gjøre med dem..
Jo dem skal vi skyte, jo dem skal vi skyte,
jo dem skal vi skyte små spurvene med.

Og hva skal vi gjøre med små spurvene da?
Hva skal vi gjøre med dem, hva skal vi gjøre med dem..
Jo dem skal vi ribbe, jo dem skal vi ribbe,
jo dem skal vi ribbe små fjærene av.

Og hva skal vi gjøre med små fjærene da?
Hva skal vi gjøre med dem, hva skal vi gjøre med dem..
Jo dem skal vi stappe, jo dem skal vi stappe,
jo dem skal vi stappe madrassene med.

Og hva skal vi gjøre med madrassene da?
Hva skal vi gjøre med dem, hva skal vi gjøre med dem..
Jo dem skal vi legge, jo dem skal vi legge,
jo dem skal vi legge små pikene på.

Og hva skal vi gjøre med små pikene da?
Hva skal vi gjøre med dem, hva skal vi gjøre med dem..
Jo dem skal vi lage, jo dem skal vi lage,
jo dem skal vi lage små guttene med.

Og hva skal vi gjøre med små guttene da?
Hva skal vi gjøre med dem, hva skal vi gjøre med dem..
Jo dem skal vi lære, jo dem skal vi lære,
jo dem skal vi lære å SKYTE MED KANON!