(Gammel skotsk melodi, også benyttet av
Hans Hartvig Seedorf Pedersen i «Rosvald»)

Nå times det, venner:
I glasset der renner
vårt herlige, skummende, angende brygg!
Vi samles rundt bordet,
der jeg fører ordet.
Jeg har jo min seidel,
med den er jeg trygg!

Trala-la-la-la-la! Trala-la-la-la!
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la!
En skål, kjære venner
for ølet vi sender
til bunns i vår mage,
til bunns i vår sjel!

Du skummer og lesker,
du dårer og mesker
du dronning blant drikke, du seklenes fryd!
Det fins ei din like
på jorden, min pike.
Hev glasset! Hør, brødre:
En skål for din dyd!

Trala-la-la osv.
Det fins ei din like
på jorden, min pike.
Hev glasset! Hør, brødre:
Em skål for din dyd!

Det fins ei din like
på jorden, min pike. ·
Ditt vennskap er varig, din kjærlighet mild.
Jeg svikter deg ikke!
Jeg lover å drikke.
Din kilde er evig.
Så før meg dertil!

Trala-la-la osv.
Jeg svikter deg ikke!
Jeg lover å drikke.
Din kilde er evig.
Så før meg dertil!

I Håvamål lød det:
Spar ikkje på mjødet,
men drikk du med måte! Bruk vett
og forstand!
Drikk karslig, må vit
og slutt så i tide.
Men tøm først ditt horn
i ett drag - som en mann!

Trala-la-la osv.
Drikk karslig, må vite
og slutt så i tide.
Men tøm først ditt horn
i ett drag - som en mann!