Melodi: Deilig er jorden

Deilig er pilsen.
Herlig er en bayer.
Skjønn er sjelenes lambosang.
Gjennom de brune buler på jorden
går vi til paradis med sang.

SPLKM skal komme.
Kroner skal henrulle.
Flaske skal følge flaskers gang.
Aldri forstumme tonen fra baren
av at et ølglass fylles opp.

Morgen skal komme.
Styggemannen var her.
Syndere lider i sommersol.
Mennesket angrer
skal aldri drikke mer
(bortsett fra litt på neste fest).