(Fremføres med andakt og salvelse til melodien Lykkeliten)

En liten dram på bordet venter
den er så blank og sterk og klar.
Og den har ingen konkurrenter,
den helt fullstendig meg betar.