Mel.: Liten ekorn satt

Tall og teori uten mening i
var hans svermeri. Nu er alt forbi.
Hodet hans er matt. Kun stativ for hatt.
l hans hjerne råder mørken natt.

Sarte, hvite får, var han alle år,
elsket bøker små, fra han lærte gå.
Timens store lys, skolegårdens phys.
Barneøyne blå med briller på.

Med poeng som få, inn på N.H.H.
Tankene i sving, skjønte alle ting.
Skolens bibliotek var for ham en lek
Femten timers dag var ingen sak.

Ingen sang og dans, lesing uten stans.
Stadig fast program for vårt leselam.
Intet måtehold, derfor sprakk hans knoll.
her som best vi andre var på fest.

Kjære unge venn vær forsiktig nå.
at du ei går hen og gjør likeså.
Rangels grens’verdi, er betydeli’.
La ei chansene gå hus forbi.

Visen har moral: Føler du deg skral,
ta en liten fyll for den sunnhets skyld.
Vitaminet V., vitaminet T..
inspirerer alle hjer-ne-ne.