Mel.: "Yesterday"

Full i går?
Gud jeg var så skitafull i går!
Man seg en dilledulle får,
når øl og drammers rulle går.

Øl er øl!
Skyll ditt rustne nedløpsrør i øl,
men aldri øl i fingerbøl,
spyl rent i store stille skyll.
Og når lymfen glider av sted som stor en å,
på'n igjen med dram, førenn tuten toner blå.

Sild og dram!
Sild i dill og så en stille dram,
en lille stille sildedram,
en dølledulledilledram.
Salt- og ølbalansen skal man sgu passe på,
smøre pumpeverket, få frisk grimase på.

Full igjen?
Gud jeg er da ikke full igen!
Oh, pike, visselull igjen,
før jeg blir markens mull igjen!