Melodi: Glade enke

Gamle venner
halsen brenner
ØL - ØL - ØL.
Hviken veske
kan oss leske?
ØL - ØL - ØL.
Er vår sang enn ikke
ren og klar som sølv,
la oss drikke,
la oss drikke,
ØL - ØL - ØL.

Hansens enke
nektet skjenke
ØL - ØL - ØL.
Hansen mukket
ei, men sukket
ØL - ØL - ØL.
Nu er Hansen borte,
ble spist opp av møll.
Husk moralen:
sjenk gemalen
ØL - ØL - ØL.

La oss feste
med det beste
ØL - ØL - ØL.
Se det skummer
kjeller'n rommer
ØL - ØL - ØL.
Bamsen har sin binne,
hoppen har sitt føll.
Norges sønner
de har tønner
ØL - ØL - ØL.