Mel. En buss-sjåfør

Så hever vi –
Så senker vi –
Så hever vi – så senker vi !
Så dreier vi den ene vei –
Så dreier vi den andre vei –
Så hever vi – så hever vi –
Og skåler med hverandre !
SKÅ-Å-Å-ÅL