Mel.: Gøy på landet. Tekst: Thor Hedberg

Mmm . . ølets gylne dråper er som
morgendugg i gresset, -
når humlens nektar fukter sirupens sand
forsvinner stresset.
Det smaker godt, det smaker malt,
det smaker hele kroppen
når perler går i evig strøm mot
skummet oppå toppen.

Refr.: Skål for ølet,
la det krølle
tungespissen i din munn.
Livsens lede
blir til glede
før du når til glassets bunn.

Så svinger vi vårt beger med en pils
og bokk og bayer,
en jule-øl, en kald export,
mens drøvelen din vaier
som flagget mellom skjærgårdshus og
rene, hvite strender, ·
en sommer flommer i din hals når
gyllenheten renner.

Refr.: Skål for ølet ect.

En takk for ølet som er skjenket
mennesket i nåde,
en nåde som forplikter til å
la fornuften råde.
Det skal forvaltes som en skatt,
men ikke skatt til Staten
som ikke engang. skjønner det er
godt med pils til maten!

Refr.: Skål for ølet ect.

Nei, la oss ikke tenke mer på
avgifts-politikken,
men heller skåle for vårt øl,
som hører med til skikken
i all kultur fra vikingtiden opp til
våre dager
hva enten vi har lett-øl eller
sterkere på lager.

Refr.: Skål for ølet ect.

Mmm . . . glasset hver vi påny,
mens ølhunden den glammer
og logrer helt fra Lindesnes til
Finnmarksvidda's gammer.
En øl forener godtfolk i et
hånd-slag uten like
som Harald's mjød i fortid
samlet Norge til ett rike!

Refr.: Skål for ølet ect.

Forbruker-opplysning: Mmm . . . i første og siste vers er tenkt sunget
som smakssmattende, langsom intonasjonsmumling.