### **Info**

Denne sangen stammer fra UKErevyen i 1929, og er skrevet av arkitekten Frode Rinnan. I 1929 ble forøvrig også Studentersamfundet ferdigstilt. Både bygget og UKErevyen dette året ble døpt "Cassa Rossa". Det er vanlig å reise seg når denne sangen synges, hvertfall i høytidelige anledninger. I borgertoget på 17. mai byttes av og til "øl og dram" ut med "is og brus".

I følge en halvnaken Svein-Halvor Halvorsen (på en badstu ikke langt fra gråkallen) lød siste linje av siste vers opprinnelig "Også sitter vi i _helvete_ og stemmer i vår replikk". Dette gir for så vidt mer mening hvis man ser på sangen som en helhet: Kjempene sitter i valhall, nonnene i himmelen og studentene i helvete.

### **Innspillinger**

[Nu klinger](http://www.youtube.com/watch?v=GPsN9lZqRdE) Promenadekonserten UKA-11 _YouTube_

[Nu klinger](http://skrift.no/sit/index.asp?lyd=Nu%20klinger) _Cassa-Rossa, UKA 1929 (opptak 1967)_ 

### **Sangen**

**Noter:** [attachment:577]

Nu klinger igjennom den gamle stad, på ny en studentersang, 
og alle mann alle i rekke og rad, svinger opp under begerklang! 
Og mens borgerne våker i køya og hører den glade "kang-kang", 
synger alle mann, alle mann, alle mann, alle mann, alle mann, alle mann;

Refreng:

Studenter i den gamle stad, ta vare på byens ry! (klapp x2) 
Husk på at jenter, øl og dram var kjempenes meny. 
Og faller I alle mann alle, skal det gjalle fra alle mot sky. 
La'kke byen få ro, men la den få merke den er en studenterby. 
Og øl og dram, og øl og dram, og øl og dram, og øl og dram.

I denne gamle staden satt så mangen en konge stor, 
og hadde nok av øl fra fat og piker ved sitt bord. 
Og de laga bøljer i gata når hjem ifra gildet de fór. 
Og nu sitter de alle mann alle i valhall og traller til oss i kor;

Refreng..

På Elgeseter var det liv i klosteret dag og natt, 
der hadde de sin kagge og der hadde de sin skatt. 
De herjet i Nonnenes gate og rullet og tullet og datt, 
og nu skuer de fra himmelen ned og griper sin harpe fatt;

Refreng..

(Adagio)

Når vi er vandret hen og staden hviler et øyeblikk, (sakte klapp x2) 
så kommer våre sønner og tar opp den gamle skikk; 
En lek mellom muntre butuljer, samt aldri så lit' erotikk. 

(Accelerando)

Også sitter vi i himmelen og stemmer i vår replikk;

Refreng:

(Tramp/klapp hele siste refreng)

Studenter i den gamle stad, ta vare på byens ry! (markant klapp x2) 
Husk på at jenter, øl og dram var kjempenes meny. 
Og faller I alle mann alle, skal det gjalle fra alle mot sky. 
La'kke byen få ro, men la den få merke den er en studenterby.

(INGEN ØL OG DRAM ETTER SISTE REFRENG! Men ofte utbrytes det i en "Skål!")