Melodi: Kjerringa med staven

Øl av rette slaget
har vi nå fått laget:
Åtte potter sol og fi?re merker dugg,
bølgeskum på toppen, fi?ne, lette fnugg
- øl av rette slaget.

Ølet vårt er herlig,
drikk det pent og kjærlig!
Åtte potter helse, fi?re merker smil,
den som har vært tørst er aldri mer i tvil:
Ølet vårt er herlig.