Mel.: I Norge kjempers fødeland.

I Norge kjempersfødeland
der hører ølet hjemme.
I oldtid var det gudedrikk
det skal vi ikke glemme.
Når nordmenn drog på vikingferd
han festet først ved egen herd.
For Odin, Tor han drakk en skål
lot øl i hornet skumme.

Av markens grøde tilberedt
på gammel kjent metode,
den drikk gjør sinnet lyst og lett
man får ei vondt i hodet.
Drikk derfor øl og ikke vin
selv om den ansees mindre fin.
Vår nasjonaldrikk var det før
og skal det atter blive.

En skål for AASS- det gode øl
velkjent i inn- og utland
vi drikke vil hver festlig stund
en gammel skikk for nordmann.
En skål for den som avlet bygg
og humle og som lavet brygg,
en skål for bayer, pils og bokk
vi nu tilbunds vil tømme.