Jeg er pervers, fillibom-bom-bom! 
Jeg spiser bærsj, fillibom-bom-bom! 
Jeg voldtar dyr, fillibom-bom-bom! 
Helst geit og kyr, fillibom-bom-bom! 
Jeg puler sau, fillibom-bom-bom! 
Om den er dau, fillibom-bom-bom! 
Og gjerne svin, fillibom-bom-bom! 
Med grynt og hvin, fillibom-bom-bom! 

Kom, piss på meg, fillibom-bom-bom! 
Jeg driter på deg, fillibom-bom-bom! 
Vi blander slim, fillibom-bom-bom! 
Til det blir lim, fillibom-bom-bom! 
Jeg brenner hus, fillibom-bom-bom! 
Barberer mus, fillibom-bom-bom! 
Jeg er pervers, fillibom-bom-bom! 
Jeg spiser bærsj, fillibom-bom-bom!