Info
----

Mens man synger denne sangen tar man gjerne en serviett el.l. i hånden
og bruker som “sel”. Den passer dermed godt på julebord, immball og
lignende.

Sangen er skrevet på et nachspiel på kjemi-kjelleren på Moholt sent på 80-tallet. Sangen var ikke en protest mot norsk selfangst som tidligere skrevet, men heller sterkt inspirert av et avisoppslag som omtalte svenskekongens uvettige ferdsel med båt blant seler i skjærgården.

Forfattere:
Oddbjørn Nupen,
Kyrre Flatval,
Olav Hegland,
Øystein Schjetne,
Jarl Ove Humblen,
Arne Hauge,
Pål Hovdenak,
Jan Bjørnar Vågeskar,
Olav Kåre Ulvestad.

Melodi: He’s got the whole world in his hand

Sangen
------

Refreng 1:  
Se selen lever, i vår hånd.  
Se selen lever, i vår hånd.  
Se selen lever, i vår hånd.  
Se selen lever i vår hånd.

Vi slår hakapikken i den, i vår sel.  
Vi slår hakapikken i den, i vår sel.  
Vi slår hakapikken i den, i vår sel.  
Vi slår hakapikken i vår sel.

Refreng 2 (gjentas etter hvert vers videre):  
Men selen lever, i vår hånd.  
Men selen lever, i vår hånd.  
Men selen lever, i vår hånd.

Vi river loffene av den, med vår hånd x4

Refreng 2

Vi flår skinnet av den, med vår hånd x4

Refreng 2

Vi klemmer blodet ut av den, med vår hånd x4

Refreng 2

Vi røsker tarmene ut av den, med vår hånd x4

Refreng 2

Vi stikker øynene ut på den, med vår hånd x4

Refreng 2

Vi kjører speedbåt over den, på vår sel x4

Refreng 2

Carl Gustav gråter, for vår sel x4

Refreng 2