Mel: Tordenskjold.

Gang på gang er skrevet sang
som er både trist og lang.
Denne her er kort og grei
for å hjelpe deg på vei.

Den har nemlig kun et mål
- fatt om glasset og si skål!
Kan du ei si skål, skål, skål
er du aller-e-de i mål!