Alle: Skål kamerater, godt humør,
Alle: tidsnok kommer sorgen.
Alle: Full i dag og full i går, også full i morgen.
Jenter: Datt ned fra gjerdet,
Gutter: stein dau,
Alle: ompa, ompa, drikk deg i hjel.
Alle: blblblblbl
Alle: Hei, skål!