Eg seier ikkje meir enn det som eg såg
fire føter under skinnfella låg
og tvo vende upp og to vende ned
og fella låg’ kje stort i fred

Eg seier ikkje meir enn det som eg såg
tri føter under skinnfella låg
og tvo vende upp og eitt vende ned
og trebeinet stod ved si’a

Eg seier ikkje meir enn det som eg såg
seks føter under skinnfella låg
og fire vende upp og tvo vende ned
og bonden han pulte geita

Eg seier ikkje meir enn det som eg såg
seks føter under skinnfella låg
tri vende upp og tri vende ned
forstår’kje koss dei fekk det te’

Eg seier ikkje meir enn det som eg såg
tjuge føter under skinnfella låg
ti vende upp og ti vende ned
og eg fekk’kje vera med
SANN!