Det var en god gammel bondemann
som skulle gå ut etter øl
Det var en god gammel bondemann
som skulle gå ut etter øl
som skulle gå ut etter øl
som skulle gå ut etter øl, etter øl,
etter HOPPSANNSA, TRALLALLALA!
Som skulle gå ut etter øl.

Til konen kom der en ung student,
mens mannen var ute etter øl
Til konen kom der en ung student,
mens mannen var ute etter øl
mens mannen var ute etter øl
mens mannen var ute etter øl, etter øl,
etter HOPPSANNSA, TRALLALLALA!
Mens mannen var ute etter øl.

Han kysset henne på rosenmunn
og klappet henne på kinn.
Han kysset henne på rosenmunn
og klappet henne på kinn,
mens mannen var ute etter øl,
mens mannen var ute etter øl, etter øl,
etter HOPPSANNSA, TRALLALLALA!
Mens mannen var ute etter øl.

Men mannen sto bakom døren og så
hvordan det hele gikk til.
Men mannen sto bakom døren og så
hvordan det hele gikk til.
De trodde han var ute etter øl
De trodde han var ute etter øl, etter øl,
etter HOPPSANNSA, TRALLALLALA!
De trodde han var ute etter øl.

Han tok studenten i buksen bak,
og sparkede han ut av dør.
Han tok studenten i buksen bak,
og sparkede han ut av dør.
og så gikk han ut etter øl
og så gikk han ut etter øl, etter øl,
etter HOPPSANNSA, TRALLALLALA!
Og så gikk han ut etter øl.

Moralen er: Ta din kone med
når du skal gå ut etter øl.
Moralen er: Ta din kone med
når du skal gå ut etter øl
når du skal gå ut etter øl
når du skal gå ut etter øl, etter øl,
etter HOPPSANSA, TRALLALLALA!
når du skal gå ut etter øl.