Info

Tradisjonell drikkesang fra 1700 tallet skrevet av den danske dikteren Thøger Reenberg (10. oktober 1656 - 24. juni 1742). Diktet kan synges på mange melodier som f.eks. "Oh My Darling Cle­mentine".

Tekst

I et vinhus vil jeg sige
Mit Farvel og lægges ned,
Under Tønden vil jeg ligge,
Under Tappen Hovedet;
Munden maa staae spærret aaben,
Det maa observeres, thi
== |:Eller torde Tappedraaben
Gaae min tørre Hals forbi.:| ==

Der skal ringes med Bouteller,
Naar man bær mig til min Grav;
Fir' og tyve drukne Seller
Skal gaa for med Krands paa Stav;
De skal drikke, Viser sjunge,
Og ophænge runden om
== |:Alle mine Pengepunge,
som de hjalp at gjøre tom.:| ==

Alt mit Gods ved Testamente
Skjænker jeg en Kjældersvend
For den Viin, han lot mig hente
Paa Credit i Kjælderen.
Al min Rigdom er en skjorte,
Som er gammel og forslidt;
== |:Hvis den ikke alt er borte,
Maae han have den for sit.:| ==

Saa tilkommer mig med Rette
Et fortræfligt Monument,
Som man over mig skal sætte,
Thi jeg hae det vel fortjent;
Med den Gravskrift oven over,
Som bør skrives paa Latin:
== |:"Under denne Tønde sover
et forfyldt, fordrukkent Svin.":| ==