Utstyrspotten er en budsjettpost under HS alle komiteer kan søke for utstyr. 

Retningslinjer (
1) Ordinær frist for å søke: 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret. Søknader innen fristen vil bli behandlet i forhold til hverandre. Søknader etter fristen vil bli behandlet fortløpende dersom det er penger igjen. 

(2) Frist på 2 uker etter innkjøp på å sende inn kvitteringsskjema, ellers er det ingen garanti for å få utbetalt pengene. Unntak: Dersom det benyttes faktura som sendes til okonomi@online.ntnu.no. I så fall skal det gis beskjed i søknaden om at dette benyttes.

Søknadsform Søknader om støtte fra Utstyrspotten skal sendes på mail til hovedstyret@online.ntnu.no med følgende felter for å være gyldig:

- **Emne:** [Utstyrspotten] “eventuell enkel beskrivelse” 
- **Hva:** Hva skal kjøpes inn
- **Formål:** Hva som er hensikten med innkjøpet
- **Dato:** Dato utstyret skal kjøpes inn 
- **Pris:** Pris som søkes om 
- **Hvordan skal betalingen foregå:** Skal komitemedlemmer legge ut eller sendes det inn faktura? 
- **Annen relevant informasjon**

 Det anbefales å søke om det antatte maksimalt antall beløp, så får man heller tilbakebetalt mindre hvis det blir billigere.

Økonomiansvarlig vil ta stilling til søknaden, og vil innvilge eller avslå basert på en helhetlig vurdering.

Utbetaling skjer ved å fylle ut kvitteringsskjema på  kvittering.online.ntnu.no for hele eller så mye som er brukt av den tildelte summen. Eventuelle kostnader over den tildelte summen må dekkes av komiteen selv.


Send så skjemaet til bankom.