Her finner man utdaterte artikler som ikke lenger er relevante for dagens studenter, men som fortsatt kan være artige å lese!

## Arkiverte artikler

- [Masterorientering](/wiki/online/info/faglig/masterorientering/) - Møtereferat fra masterorientering 2011
- [Digital eksamen](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/digital-eksamen/) - Det jobbes med utredning av muligheter for pc på eksamen for oss alle
- [Notifier](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/notifier/) - Chrome/Opera extension med nyheter, kontorstatus, sanntidsbuss, kaffeabonnement, middagsmeny og mer
- [Diskusjonskvelder med Hovedstyret](/wiki/online/info/innsikt-og-interface/diskusjonskveldmedhs/) - Oversikt over årlige diskusjonskvelder med Hovedstyret  
- [Folk](/wiki/online/info/trivia/folk/) - Personer man kommer til å høre om
- [Boden på Moholt](/wiki/online/bodenpaamoholt)
- [Mailoppsett på mobil](/wiki/online/info/trivia/mailoppsett-pa-mobil/) - Sett opp @stud.ntnu.no -mailen din på mobiltelefonen din

## Inaktive komité-wikier

- [Pensjonistkomiteens wiki](/wiki/komiteer/pankom/)
- [Eldsterådets wiki](/wiki/komiteer/eldsteradets-wiki/)