Tidligere leder av arrkom (dato) og fagkom (dato).
Anders er nå ferdig med å studere, men tilbringer fortsatt mye tid på onlines IRC-kanal (#online.oslo).
På IRC er nicket til Anders brujoand.
Anders jobber i dag i Knowit i Oslo.