Alle kjenner Bjarne. Om du ikke kjenner Bjarne har du gått glipp av noe. 
    
Bjarne jobber nå i Visma Sirius.