Det følgende står på æresmedlemsdiplomet:

Erlend Klakegg Bergheim var å blåse nytt liv i linjeforeningen etter en nedgangsperiode. Erlend har vært med i Onlines bedriftskomite siden den ble stiftet. Han har hele fem års fartstid i den komiteen som sørger for at Online hvert år har midlene til å utforske nye veier.

Erlend var sterkt engasjert i etableringen av Google Speaker Series. I ettertid ser man at disse talerseriene var det som gav medlemmene av bedriftskomiteen pågangsmotet til å kontakte alle de bedriftene Online har samarbeidet med. I forbindelse med disse talerseriene oppdaget Erlend, og tidligere leder, behovet for en fagkomite. Etter at de planla mye på bakrommet ble dette realisert og slått fast i Onlines vedtekter. Pikéskjortene til bedriftskomiteen og infomailen som vi alle ser ukentlig er og resultater av arbeid der Erlend har vært en godt synlig figur.

Til og med i sitt siste år som Onliner var Erlend dypt engasjert i Onlines velferd, og var atter en av nøkkelpersonene da vi opprettet Onlines økonomiske komite, "bank- og økonomikomiteen".

Erlend er kjent for sin sterke karakter og sine synspunkter som aldri skal innehas i stillhet. Erlend har endret spillereglene for linjesamarbeidet, kranglet med Abakus og forerget mang en informatiker på Onlines generalforsamlinger, - men de som har tatt en titt bak fasaden ser at alt er gjort i beste hensikt.

Hovedstyret takker Erlend Klakegg Bergheim for hans dedikerte arbeid i bedriftskomiteen, samt hans bidrag under oppstarten av hele tre komiteer i Online, linjeforeningen for informatikk.