Tillittvalgt på IME i 2008/2009 og 2009/2010
Leder av online 2007-2008
Leder av arrkom 2006-2007
Han jobber i dag i Acando i Oslo.