Sekkemannen er det populære kallenavnet på Rajananad Dhananjaya. Rajananad Dhananjaya het opprinnelig Stein Roar Andersen, men endret navn etter å ha blitt opptatt av Indisk filosofi1. Rajananad Dhananjaya er et kjent innslag i bybildet i Trondheim, spesielt på grunn av den store ryggsekken (trolig en 120-liters Berganssekk) han alltid går med. Rajananad Dhananjaya er student på NTNU og kan påtreffes både på Gløshaugen og Dragvoll, samt på rute 5 mellom disse to.

Fredsarbeid og studentdemokrati

Rajananad Dhananjaya er kjent for sitt fredsarbeid, hvor kjernen er å bygge fred basert på en global verdensøkonomi som skal viske ut skillelinjene mellom fattige og rike land. Han har selv tenkt å være verdenshersker i en overgangsperiode mens denne valutaen blir innført. Han har også skrvet boken "The Revolution of Science" i 1986 som ble fordelt til statsledere over hele verden1.

Som mangeårig student i Trondheim har Rajananad Dhananjaya forsøkt å ta et oppgjør med studentkulturen, og da spesielt Studentersamfundet, som han føler har et for stort fokus på alkohol og sex. Dette kan muligens også bero på en rekke personlige konflikter med ulike studentforeninger, bla. PVV som nektet han tilgang til kontoret, RadioRevolt som kryssklippet og forkortet et intervju med han2 og Readme som også har intervjuet han3. Rajananad har som fast praksis å anmelde personer som motarbeider han til politiet, da ofte med hjemmel i en grunnlovsparagraf eller FNs menneskerettigheter.

Oppfinnelser og nettsidene

Rajananad Dhananjaya står bak en rekke oppfinnelser som kombinerer eldgamle skikker med moderne teknologi. Den kanskje mest kjente kjente oppfinnelsen hans er en pyramide med målene 1007 * 1007 * 1007 meter som kan inneholde både boliger og kontorer og som får strøm vha. vindkraft. Denne er siden videreutviklet til både et skip og et fly, men fortsatt med pyramideform og de samme proporsjonene. I Trondheim hadde Rajananad Dhananjaya planer om å gjøre slutt på mangelen på studentboliger ved å bygge en slik pyramide på Ila, noe som vistnok kommunen satte en stopper for. Dhananjaya har flere ganger forsøkt å få tilgang til å sette opp nettsider på nettverket til NTNU, men har av ulike grunner blitt nektet4. Hjemmesidene er derfor hostet på diverse gratishoster med tildels mye reklame. På sine hjemmesider har Rajananad Dhananjaya selv gjort rede for sine ideer, og mye av informasjonen i denne artikkelen er hentet derfra5.

Bakteriefobi

Rajananad Dhananjaya er livredd for smitte, og anmelder derfor alle som måtte komme til å nyse i nærheten av han etter først å ha kalt dem nazist.

Anekdoter og rykter

Mye av informasjonen her kommer fra fangruppen hans på Facebook, som til slutt dessverre ble stengt. En del av disse må nok tas med en klype salt

 • Sekken hans skal visstnok inneholde mat til å klare seg en stund i tilfelle krisesituasjoner
 • Sekkemannen bruker å dusje på idrettsbygget på Gløshaugen, og da har han sekken med seg inn i dusjen og i badstua
 • Sekkemannen gikk mye på kino (hvertfall før i tida) og da kjøpte han alltid to billetter, en til seg selv og en til sekken. Rett før filmen begynte gikk han ut og fikk refundert den "ubrukte" billetten til sekken. De som jobbet på kinoen var veldig oppmerksom på han og prøvde å komme borti hånda hans (sekkemannen er livredd smitte) når de rev av billetten han brukte til seg selv.
 • Under entrepenørskapskonferansen Global Startup Workshop på NTNU i 2007 prøvde sekkemannen å overbevise verdens fremste venturekapitalister om å investere i ideene hans
 • Andmeldelsene fra sekkemannen blir hvert år lest opp på julebordet til Sør-Trøndelag Politidistrikt som underholdning
 • Han har kun tatt et fag på NTNU, nemlig ex.phil
 • Da staten hadde en konkurranse om hva Fornebu skulle brukes til etter nedleggelsen, var en av forslagsstillerne sekkemannen. Sekkemannens forslag ble ikke vedtatt.
 • PVV var ofte plaget med at sekkemannen oppholdt seg på kontoret deres. Løsningen var å få noen til å ringe inn til kontoret, mens personen som tok telefonen på kontoret ettertenksomt sa "Stein Roar".
 • Sekkemannen har av og til vært deltaker på arrangementer som inneholder gratis mat og drikke på NTNU. Da har han appetitt som om han aldri har sett mat før.
 • Han ser på TV (først og fremst nyheter) i vrimleområdet bak R8, og skjeller ut de som ikke er stille
 • Mangus Romnes (Skrot) møtte sekkemannen på Burgerking en sen natt, og de ble sittende og diskutere vinteridrett. Da kom det frem at Sekkemannen mener vinteridrett er satans verk, styrt av en hemmelig regjering som kidnapper barn til dette formålet. Etter samtalen fikk Skrot visittkortet hans.

Litteraturliste
1 "Fra Stein Roar til Rajananda", Adresseavisen 27.11.2004: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article347196.ece
2 Intervjuet fra RadioRevolt: http://mts.ms/Sekkemannen.mp3
3 Readme februar 2008, inneholder intervju med Sekkemannen: https://dvikan.no/files/readme-2008-februar.pdf
4 Eksempel på anmeldelse, her av PVV: http://list.pvv.org/pipermail/aktive/2007-October/000592.html
5 "Rajananad Dhananjaya's homepage" http://padma1008.50megs.com/index.html (hjemmesiden, gøy å lese på i eksamenstida)