### Det følgende står på æresmedlemsdiplomet:

Steinar Hagen er i skrivende stund det medlemmet med lengst fartstid som aktivt medlem av linjeforeningen Online. Han har vært med siden han startet som informatikkstudent på NTNU i 2003.
    
Steinar er en flittig deltager på arrangementene som blir holdt og er trolig den som har vært med på flest arrangementer i regi av Online.
    
Hovedstyret i Online har i mange år kjent Steinars nærvær, han startet sitt engasjement i Online som styremedlem. Året etter tok han vervet som PR-sjef, og sto ansvarlig for blæstingen av fester, bedriftspresentasjoner og andre arrangementer. Etter et år med blæsting var det ingen tvil om at han var rette mann for å ta over vervet som leder i arrangementskomiteen, også her gjorde Steinar en solid jobb.
    
Årene etter var han kontorsjef, og gjorde utallige forbedringer i Onlines linjeforeningskontor. Han ommøblerte kontoret for å oppnå betydelig bedre utnyttelse av plassen, og gjorde stadig større innkjøp fra IKEA. Han sørget også for at komitemedlemmene i Online fikk sitt eget lille hjørne av kontoret der de kunne oppbevare sine bøker og private saker. Mens han var kontorsjef var han også særdeles aktiv i å skaffe utstyr til drifts- og utviklingskomiteen, - til bruk på linjeforeningskontoret og i serverrommet.
    
I arrKom har han tatt på seg oppgaver med stor iver, og har jobbet hardt for å få til mest mulig for studentene våre. På grunn av hans erfaring har det vært mye enklere for nye medlemmer å tilpasse seg og lære seg de oppgaver som må gjøres.
    
Nå har han dessverre trukket seg litt tilbake for å jobbe med masteroppgave, men han stiller gjerne opp hver gang arrangementskomiteen eller andre trenger assistanse, eller lurer på noe i forbindelse med Onlines historie. Steinar står til og med oppført på epostlistene, ettersom hans erfaring i tunge saker er uunnværlig.