Seniorkomiteen
===========

### §1 Seniorkomiteens formål

Seniorkomiteens hovedoppgave er å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift.  
Medlemmene består av tidligere komitémedlemmer som ønsker å trappe ned på arbeidet sitt i Online, men som fortsatt ønsker å bidra ved behov.  

### §2 Seniorkomiteens sammensetning

Seniorkomiteen består av følgende medlemmer: 

* Leder  
* Nestleder  
* Økonomiansvarlig  

Samt det antall øvrige medlemmer som kreves for at komiteen skal kunne fungere effektivt.


### §3 Seniorkomiteens ansvarområder

#### (1) Fadderukene for masterstudentene

Seniorkomiteen skal arrangere fadderukene for masterstudentene.

#### (2) Komitékickoff for nye komitémedlemmer

Seniorkomiteen skal arrangere komitékickoffet for ny komitémedlemmer

#### (3) Utmatrikuleringen

Seniorkomiteen skal arrangere utmatrikuleringen av 5.klassingene.

#### (4) Bistå andre komiteer

Seniorkomiteen skal være tilgjengelig og bistå andre komiteer dersom de trenger hjelp til å gjennomføre sine daglige arbeidsoppgaver.

#### (5) Historiebærer

Seniorkom skal være en historiebærer innad i Online ved å samle inn informasjon fra tidligere år og nåværende år.

### §4 Seniorkomiteens virke

Seniorkomiteen skal skrive erfaringsskriv etter hvert arrangement slik at nest års arrangement har de beste forrutsetningene for å lykkes.  

For å søke seg til seniorkomiteen må man ha hatt et aktivt verv i linjforeningen i fire (4) semester. Seniorkomiteen tar opp sine egne medlemmer, men dersom Seniorkomiteen ikke får gjennomført opptak vil Hovedstyret gjør det.  

Seniorkomiteen skal ha jevnlige møter når det er nødvendig.  

Lederen av seniorkom skal etterstrebe å stille på HS-møtene.