Trivselskomiteen

Disse retningslinjene blir ikke lenger vedlikeholdt, oppdatert versjon finnes her.

§1 Trivselskomiteens formål

TriKom skal arbeide for økt trivsel blant informatikere i hverdagen.

§2 Trivselskomiteens sammensetning

Alle triKoms medlemmer har møteplikt og er stemmeberettigede. Nye medlemmer vil bli tatt opp for å best kunne fylle ledige roller i triKom.

TriKom består av følgende stillinger:

  • Leder av triKom
  • Nestleder av triKom
  • Økonomiansvarlig for triKom
  • Kontorvaktansvarlig
  • Kjøpsansvarlig
  • Blesteansvarlig
  • Sosialansvarlig

TriKoms leder velges på Generalforsamlingen. Alle triKoms øvrige stillinger velges etter opptaket på høsten.
Nestleder i triKom skal støtte leder i det daglige arbeidet. I leders fravær er nestleder fungerende leder, men uten stemmerett i Hovedstyret.
Økonomiansvarlig har ansvar for å betale regninger og fakturaer, og sette opp regnskap og budsjett for triKom.
Tidligere medlemmer fra triKom som har gått over til seniorkomiteen har møte- og talerett på triKom møter, men er ikke stemmeberettigede.

§3 Trivselskomiteens ansvarsområder

(1) Kontoret

TriKom har ansvar for kontoret. Dette inkluderer å handle inn varer til kontoret, samt sørge for drikketillatelse til kontoret.

(2) Brus

TriKom har ansvar for å handle inn brus til fag- og kurskomiteen og bedriftskomiteen.

(3) Servering under Generalforsamlingen

TriKom er ansvarlige for å handle inn forfriskninger til Generalforsamlingen.

(4) Kontortilgang

TriKom skal sørge for at Onlines komiteer, samt appKom og eksKom har tilgang til kontoret.

(5) Kontorvakter

TriKom skal sørge for å sette opp og følge opp kontorvakter.

(6) KobKom

TriKom er kort- og brettspillkomiteens foreldrekomité, og skal følge opp og støtte deres arbeid.

(7) Juleverksted

TriKom skal i samarbeid med arrKom avholde juleverksted i starten av eksamensperioden.

(8) 17. mai

TriKom er på 17. mai ansvarlige for frokosten på kontoret, samt å få til underholdning i toget.

§4 Trivselskomiteens virke

TriKom skal arbeide for å avholde mindre sosiale arrangementer og sammenkomster for Onlines medlemmer.

TriKom skal ha god kommunikasjon og godt sammarbeid med arrKom. Dette foregår ved å ha et semestermøte med representanter fra begge komiteene.

TriKom skal etterstrebe å ha sesongbaserte varer på kontoret.