Riddere av Det Indre Lager består av onlinere som gjennom sine verv eller arbeidsinnsats utmerket seg over enhver forventning.

Formål

Formålet til Ridderne av det Indre Lager er å kunne hedre medlemmer av linjeforeningen Online. For dem som har gjort arbeid langt utover hva som forventes av en person i frivilligheten, er en utnevnelse til Ridder den høyeste dekorasjonen man kan oppnå i Online.

Et sekundært formål, men kanskje enda mer relevant fra dag til dag er at ordenen fungerer som en langtidshukommelse. Ridderne er en ansamling av personer fra hele Onlines historie, og de fleste som ender opp med å bli Riddere sitter med et overskudd av vilje til å bidra, selv etter at de er ferdige på studiet. Alt som ikke er godt nok nedtegnet her i wikien eller andre steder kan nok besvares av oss. Det er en god mengde gamle eposter og møtereferater som burde vært i et system, men dessverre ikke er det. Ei heller er det lett å holde en komplett oversikt over personsaker eller andre konflikter som har oppstått, det kan til og med være på kanten av loven å nedfelle slikt skriftlig.

Hvis du har et spørsmål, hvis ingen andre kan hjelpe, og hvis du kan finne epostadressen. Kanskje du kan spørre Ridderne? Vi besvarer med glede spørsmål om det meste!

Navngiving

Det første skikkelige programmeringsfaget som mange av studentene på infomatikk måtte gjennom før Arvid Holme pensjonerte seg, og pensum ble lagt om, var Programmering Grunnkurs. Her skulle man lære om datamaskinen, hovedlageret, kompilatoren, Java og selvfølgelig hva tilstanden var i "Indre Lager" etter at man hadde kjørt en liten snutt med kode. Alt dette var sirlig nedtegnet på transparenter (gjennomsiktig papir) og kjørt på overhead i klasserommet! Her var det ikke snakk om pdf eller power point slides, nei.

Som en hyllest til denne sjargongen som mange av de eldre studentene endte opp med å legge seg til i begynnelsen av sin karriere valgte vi å bruke dette navnet på ridderordenen når vi kom så langt. Holme er også foreviggjort ved eget navn som det første sverdet som ble laget!

Historien

Eldsterådet

Da det en gang i tidenes morgen, kanskje bedre kjent som Y2K, ble vedtatt å holde opptak for linjeforeningen ble Eldsterådet dannet fra Hovedstyret som satt den gangen. Det er viktig å påpeke at Hovedstyret nesten var hele linjeforeningen på det tidspunktet, og arbeidet som komiteene gjør i dag ble den gang gjort av enkeltpersoner.

Oppgaven til Eldsterådet var å avholde et opptak, men var også en fin måte å fremheve de som hadde avholdt noen av de tyngre vervene i linjeforeningen. For å sørge for at Eldsterådet beholdt en viss tyngde i organisasjonen måtte man oppfylle ett av to krav for å bli innlemmet i Eldsterådet:
- 1 år som leder av Online
- 3 år som styremedlem

Et godt tiår gikk med denne tradisjonen gående, og linjeforeningen vokste ekstremt i løpet av denne perioden. Hele studiet holdt på å forsvinne da DotCom-bobla sprakk, og det tok tid å bygge opp Online i et marked der IT ikke lenger var like ettertraktet. Dette endret seg heldigvis relativt kjapt, og i årene 2002 - 2014 vokste Online fra 8 til nesten 100 aktive medlemmer. Med dette kom aktivitet med andre linjeforeninger på Gløshaugen, og rundt i Norge. Hovedstyret ble gjennom nærmere kontakt med andre styrer, og egentlig generelt på studiet, oppfordret til å utvide opptaket, og Kompileringen i mer kjent stil gikk av stabelen for første gang i 2011.

Ridderne av det Indre Lager

Høsten 2014 ble ridderordenen rett og slett planlagt “på en serviett” under opptaket, og Eldsterådet kunngjorde opprettelsen av ordenen på immatrikuleringsballet samme kveld. Bakgrunnen for opprettelsen var at de ønsket å fremheve to personer som hadde sitt siste år i Online, som var meget nære å kvalifisere til en utnevnelse i Eldsterådet. Tri Nguyen og Håvard Svae Slettvold ble slått til riddere øyeblikkelig etter opprettelsen av ordenen, og var dermed de første Ridderne.

Vi la ned et godt stykke arbeid i å finne ut av hvordan vi ville organisere dette sammen med Eldsterådet frem mot generalforsamlingen. Vi fikk stablet sammen et vedtektsforslag som knyttet ordenen til Online, samt formaliserte en del av organiseringen til Ridderne. Æresmedlemmer ble til vår høyeste grad, Eldsterådet en grad under, og en siste grad for andre utnevnte Riddere.

Omorganisering

Så gikk et år med disse vedtektene; nominasjoner, diskusjoner, opptak og gjennomføring av Kompilering med immball. Vi fant ut at det var et par problemer, som vi egentlig har jobbet med å prosessere helt til i dag. I 2016 ønsket Hovedstyret å forenkle vedtektene en del, og flytte mer ut i retningslinjer eller legge avgjørelser under myndigheten til Hovedstyret. Ordenen så sitt snitt til å bare kutte alle vedtektene ned til essensen av hva vi var, og heller ta diskusjoner om organisasjon internt. Vi forbeholdt oss fortsatt retten til opptak og organisering innad. Et av de viktigste punktene slik vi så det var å flytte Æremedlemmer ut av ridderordenen. Denne distinksjonen er bedre brukt for eksterne personer (ikke-Onlinere), mens ridderordenen ble vår måte å gjøre stas på egne medlemmer.

Vi snudde også her på hvordan vi nummererte gradene. Da vi diskuterte første gang ble Æresmedlemmene 1. grad, Eldsterådet 2. grad, og øvrige riddere 3. grad. I omorganiseringen bestemte vi oss for å snu dette på hodet, og grunnen er rett og slett av vi ønsket et system som kunne skalere opp over tid. På jubileet i 2016 ønsket man å forfremme enkelte av ridderne for sitt arbeid i etterkant, og dermed sto vi i fare for at det ikke var mulig å forfremme noen forbi der æresmedlemmene startet. Dermed blir alle riddere slått til Ridder av 1. grad, uavhengig av bidrag. Og man kan i teorien forfremmes uendelig dersom ordenen ser behov for det. Gradene snakkes ikke så mye om utad, fordi i våre øyne er en Ridder en Ridder, og skal hedres likt av studentene for sitt arbeid. Men det er greit å vite at de eksisterer, og at en Ridder av høy grad gjerne har fortsatt bidraget litt i ettertid.

Vi så behovet for å fase ut den gamle tittelen, allerede to år senere snakket vi mer om Ridderne og mindre om Eldsterådet. Ridderne hadde tatt over som en fullgod erstatning, og utførte alle de oppgavene som tidligere falt til Eldsterådet. Dermed var det noe som kun levde i gamle seremonier, og mange har kanskje hørt uttrykket og vært noe forvirret. Avklaringen er ganske enkel: Eldsterådet er bare Ridderne. Flere av oss har snakket om å bruke Eldsterådet som en tittel på dem som er til stede på en tilstelning for at det ikke skal gå tapt, men vi har funnet ut over tid at det er vanskelig nok å introdusere konseptet om Ridder om vi ikke skal vanne det ut med flere uttrykk.

Nominasjoner

For å slå medlemmer til riddere kreves det først og fremst at personen som nomineres på et tidspunkt har vært et gyldig medlem av Online i følge vedtektene. Personer som ikke er medlemmer skal utnevnes til Æresmedlemmer, og gjøres av Hovedstyret.

Nominasjoner kan sendes når som helst til enten Hovedstyret eller rett til Ridderne. Før større events, stort sett immatrikuleringsball eller jubileum, vil det blir gjort vurderinger av inkomne nominasjoner, og utnevnelser vil skje som en del av arrangementet. For opptak til ridderordenen er det Ridderne selv som diskusjonene og avgjørelsene.

Mange Riddere vil forsøke å måle dagens bidrag opp mot tilstandene i Online fra da de var aktive, men Online har forandret seg mye, og det ikke er rettferdig å sammenligne med tidligere år. Størrelsen på linjeforeningen in 2020årene, og mentaliteten med å løfte hverandre frem og gi plass i vervene, fører til at det er få som sitter i styret i 3 år, eller tar på seg 2-3 verv i halvåret gjennom hele studiet. Dette anser vi egentlig som positivt, vi ønsker ikke at studenter holder på i 8 år og sliter seg ut uten å bestå gradene sine for å prøve å bli Riddere.

På bakgrunn av det som er nevnt om Ridderne av det Indre Lager så kan det kanskje være litt lettere å forstå hva som legges vekt på, og hva vekten bør være, for personer vi slår til Riddere. Det er ikke lenger krav om et verv i styret, men likevel er en person som gjør ett verv i løpet av sin normerte studietid med glans heller ikke nok alene. Linjeforeningen er fullsatt av folk som passer den beskrivelsen, de som jobber utrettelig for å gjøre Online til et bedre sted for alle! Utmerkelse i en slik ansamling av personer krever bidrag på flere plan eller kanskje et stort prosjekt.

Utnevnelser

De nominerte som blir vedtatt utnevnt slås til Riddere ved første mulige arrangement. Disse er av Ridderne selv definert til å være Immatrikuleringsball eller Jubileum, men i særtilfeller kan man også gjøre dette på generalforsamlingen.

Seremonien består av en tale der vi forsøker å oppsummere bragdene til den utnevnte, og dermed et rituale der man slås til Ridder med Holme mens man kneler på scenen.

“På vegne av Ridderne av det Indre Lager slår jeg deg til Ridder av det Indre Lager.”

Tituleringen er alltid “Ridder Ola”, uavhengig av grad.

De første to årene ridderordenen eksisterte hadde man ikke noe sverd, og brukte i stedet rackskinner ment til å montere servere i et rackskap.

Klenodier

Klenodiene er som regel utstilt i starten av arrangement der Ridderne deltar, og gjerne umiddelbart etter seremonien der nye slås til Riddere.

Holme

Til jubileet i 2016 laget Håvard Svae Slettvold sverdet som har fått navnet Holme. Dette er en referanse til det første Æresmedlemmet av linjeforeningen, Arvid Holme.

Sverdet er laget i hovedsak at gamle minnebrikker, og flesteparten av de brukte brikkene er av typen EDORAM og de rundt 70 brikkene av denne typen som er brukt til sverdet utgjør mindre enn 1GB med minne. Noen nyere brikker er brukt for større detaljer, Og disse er av nyere type DDR3.

Bilde av Sverdet Holme - Foto av Ole Martin Knurvik