Bortsett fra kontoret er boden er den eneste låsbare ressursen Online har. Boden vår er nummer 5 i Herman Krags vei 38.

Her oppbevares

 • Grillen
 • Diverse utendørsspill;
  • Kubb
  • Krokket
 • Pokerbordene (4. styk)
 • Skillevegger som tidligere ble brukt på kontoret

Tilgang

Nøkkelen til denne boden ligger i safen på kontoret. Kun HS har tilgang til safen.

Leieavtale

Denne biten er vel halveis utdatert?

 1. Leietakeren leier bod nr 5 i Herman Kragsvei 38, Moholt Studentby.
 2. Leietakeren leier fra 1.7.2011 til 30.06.2012
 3. Boden skal ikke tas i bruk til annet formål enn oppbevaring av gods. Oppbevaring av brann- eller eksplosjonsfarlig materiale er ikke tillatt.
 4. Boden kan ikke overdras til andre.
 5. Leien er fastsatt til kr. 155,- per måned per bod. Leietakeren skal betale leien delvis forskuddsvis innen 20. hver måned.
 6. Leien kan av utleier reguleres med en måneds varsel.
 7. Leietakeren har rett til å si opp leiekontrakten slik at den opphører med en måneds varsel. Oppsigelsen sendes via www.sit.no/hybel/Dinside (_egentlig https://www.unieiendom.no/sit/Account/LogOn_). Uteleier har tilsvarende rett til å si opp.
 8. Det forventes at leietaker behandler boden på en aktsom måte. Leietaker må selv erstatte skade som er selvforskyldt grunnet uaktsomhet. Oppbevaring i kjellerboder er på eget ansvar. SiT er ikke erstatningspliktig.
 9. Undertegnet leieavtale må være returnert utleier innen 5 dager fra utstedelsesdato. Etter denne dato vil tilbudet bli kansellert.

Signert av Michael Johansen (Online) og Monica Vetrhus (SiT Utleie).