Bortsett fra kontoret er boden er den eneste låsbare ressursen Online har.
Boden vår er nummer 5 i Herman Krags vei 38.

## Her oppbevares 

* Grillen
* Diverse utendørsspill;
    * Kubb
    * Krokket
* Pokerbordene (4. styk)
* Skillevegger som tidligere ble brukt på kontoret

## Tilgang

Nøkkelen til denne boden ligger i safen på kontoret. Kun HS har tilgang til safen.

## Leieavtale

# Denne biten er vel halveis utdatert?

1. Leietakeren leier **bod nr 5 i Herman Kragsvei 38**, Moholt Studentby.
2. Leietakeren leier fra **1.7.2011 til 30.06.2012**
3. Boden skal ikke tas i bruk til annet formål enn oppbevaring av gods. Oppbevaring av brann- eller eksplosjonsfarlig materiale er ikke tillatt.
4. Boden kan ikke overdras til andre.
5. Leien er fastsatt til **kr. 155,- per måned per bod**. Leietakeren skal betale leien delvis forskuddsvis innen 20. hver måned.
6. Leien kan av utleier reguleres med en måneds varsel.
7. Leietakeren har rett til å si opp leiekontrakten slik at den opphører med en måneds varsel. Oppsigelsen sendes via www.sit.no/hybel/Dinside (_egentlig https://www.unieiendom.no/sit/Account/LogOn_). Uteleier har tilsvarende rett til å si opp.
8. Det forventes at leietaker behandler boden på en aktsom måte. Leietaker må selv erstatte skade som er selvforskyldt grunnet uaktsomhet. Oppbevaring i kjellerboder er på eget ansvar. SiT er ikke erstatningspliktig.
9. Undertegnet leieavtale må være returnert utleier innen 5 dager fra utstedelsesdato. Etter denne dato vil tilbudet bli kansellert.

Signert av Michael Johansen (Online) og Monica Vetrhus (SiT Utleie).