Datakameratene FK Gløshaugen er en fotballklubb primært for studenter ved linjene datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk ved NTNU. Fotballklubben består av et styre og to avdelinger; herreavdelingen og kvinneavdelingen. Klubben har ingen direkte tilknytning til Online og Abakus, men er et fint samlingspunkt for studenter fra de to linjeforeningene.

Herreavdelingen

Herreavdelingen, som opprinnelig var den eneste avdelingen i klubben, har ett fotballag som spiller 11’er-fotball i TSFF sin studentliga. www.tsff.no

11’er laget

Dette er hovedlaget til Datakameratene. Vi kjører ukentlige treninger, som oftest på Salmarbanen, med godt og variert nivå. Datakameratene har tidligere hatt gode resultater i studentligaen tsff.no og satser på å ta ligagull hvert år. I 18/19 sesongen gikk vi helt til topps!

11’er laget har ingen fastsatt rekrutteringsprosess. Laget håndplukkes basert på prestasjoner og deltakelse på fellestreningene, som er åpne for alle. Følg med i facebook-gruppen for informasjon om treningstider. https://www.facebook.com/groups/231082833623613/

7’er laget

7’er laget er et mer lavterskel tilbud for spillere av alle nivåer. Laget spiller i øverste divisjon i 7dentligaen https://7dentligaen.no/ og har startet sesongen sterkt så langt. Her stilles ingen krav til ferdigheter og for påmelding til kamper gjelder første-mann-til-mølla. Informasjon og påmelding finner du i 7’er lagets facebook-gruppe. https://www.facebook.com/groups/2254744604554972/

Felles

Vi har også lagfester hvert semester på Abakus’ studentkjeller LaBamba. Informasjon om dette kommer også i facebookgruppen.

Kvinneavdelingen

Kvinneavdelingen ble opprettet i 2011, og har et fotballag som spiller 7’er-fotball i bedriftsserien for kvinner i Trondheim, sammen med flere andre studentlag. Laget består av jenter fra hele IME-fakultetet, og vi håper på å kunne være med på å skape bedre bekjentskaper på tvers av linjene.

Rekruttering & Kontaktinformasjon:

Rekruttering foregår i hovedsak to ganger i året, på våren før seriestart og i perioden etter fadderukene, men ta kontakt dersom du plutselig får lyst til å være med, eller dersom du bare ønsker mer informasjon. Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen, enten man planlegger å være med på kamper, eller bare ønsker å være med på treninger.

Leder av klubben: Geertheihan Elamurugan(data)

Ansvarlige herrelaget: Johan Knudsen (data)

Ansvarlige kvinnelaget: Camilla Tøftum Ranner (informatikk)

E-post:

Herrelaget: datakameratene@gmail.com

Kvinnelaget: laglederdkj@abakus.no

Foregående sesonger her.