Datakameratene FK Gløshaugen er en fotballklubb primært for studenter ved linjene datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk ved NTNU. 
Fotballklubben består av et styre og to avdelinger; herreavdelingen og kvinneavdelingen. 
Klubben har ingen direkte tilknytning til Online og Abakus, men er et fint samlingspunkt for studenter fra de to linjeforeningene. 
 
### Herreavdelingen

Herreavdelingen, som opprinnelig var den eneste avdelingen i klubben, har ett fotballag som spiller 11’er-fotball i TSFF sin studentliga. www.tsff.no 

**11’er laget**

Dette er hovedlaget til Datakameratene. Vi kjører ukentlige treninger, som oftest på Salmarbanen, med godt og variert nivå. Datakameratene har tidligere hatt gode resultater i studentligaen  [tsff.no](http://tsff.no/)  og satser på å ta ligagull hvert år. I 18/19 sesongen gikk vi helt til topps!

11’er laget har ingen fastsatt rekrutteringsprosess. Laget håndplukkes basert på prestasjoner og deltakelse på fellestreningene, som er åpne for alle. Følg med i facebook-gruppen for informasjon om treningstider.  [https://www.facebook.com/groups/231082833623613/](https://www.facebook.com/groups/231082833623613/)

**7’er laget**

7’er laget er et mer lavterskel tilbud for spillere av alle nivåer. Laget spiller i øverste divisjon i 7dentligaen  [https://7dentligaen.no/](https://7dentligaen.no/)  og har startet sesongen sterkt så langt. Her stilles ingen krav til ferdigheter og for påmelding til kamper gjelder første-mann-til-mølla. Informasjon og påmelding finner du i 7’er lagets facebook-gruppe.  [https://www.facebook.com/groups/2254744604554972/](https://www.facebook.com/groups/2254744604554972/)

**Felles**

Vi har også lagfester hvert semester på Abakus’ studentkjeller LaBamba. Informasjon om dette kommer også i facebookgruppen.  

### Kvinneavdelingen 

Kvinneavdelingen ble opprettet i 2011, og har et fotballag som spiller 7’er-fotball i bedriftsserien for kvinner i Trondheim, sammen med flere andre studentlag. Laget består av jenter fra hele IME-fakultetet, og vi håper på å kunne være med på å skape bedre bekjentskaper på tvers av linjene.  

### Rekruttering & Kontaktinformasjon: 

Rekruttering foregår i hovedsak to ganger i året, på våren før seriestart og i perioden etter fadderukene, men ta kontakt dersom du plutselig får lyst til å være med, eller dersom du bare ønsker mer informasjon.  Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen, enten man planlegger å være med på kamper, eller bare ønsker å være med på treninger. 

Leder av klubben: [Geertheihan Elamurugan](https://www.facebook.com/geertheihan.elamurugan)(data) 

**Ansvarlige herrelaget:** Johan Knudsen (data) 

**Ansvarlige kvinnelaget:** Camilla Tøftum Ranner (informatikk) 

**E-post:**

**Herrelaget:** datakameratene@gmail.com 

**Kvinnelaget:** laglederdkj@abakus.no


[attachment:537 title:"Foregående sesonger her."]