Se også: * 2011 Hovedstyrets vedtektsforslag - Mange Onlinere har vært med å skrive dette forslaget til totalrevidering. * 2011 Separate vedtektsforslag - Endringer som kan skape større kontrovers.


Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For å ha mer åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har vi i Hovedstyret laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret til neste år. Følgende personer har meldt at de har interesse av å stille til Hovedstyreverv på generalforsamlingen.

  • Leder: Michael Johansen
  • Nestleder: Håvard S. Slettvold
  • Kontorsjef: John H. Kolstad, Håkon Gulbrandsen
  • arrKom: Juni Angelfoss, Kristian Laskemoen
  • bedKom: Daniel T. Abrahamsen
  • dotKom: Christian S. Young
  • fagKom: Tri M. Nguyen
  • proKom: Erik Lothe

Vennligst merk at: * Denne listen vil oppdateres kontinuerlig frem til genfors ettersom folk bestemmer/ombestemmer seg. * Man trenger ikke stå på listen for å stille til et Hovedstyreverv, det vil fremdeles være åpent for benkeforslag på genfors. * Man må ha hatt et verv i Online for å kunne bli valgt inn i Hovedstyret på genfors. * proKom heter for øyeblikket proGruppa, og vervet vil kun være aktuelt dersom vedtektsendringen for å opprette proKom går gjennom. * Leder av økonomikomiteen (økonomiansvarlig i Hovedstyret) velges av Hovedstyret innen to uker etter generalforsamlingen.