Hva er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er den høyeste besluttende myndighet i Online. Det kan sammenlignes med stortingsvalg på ny regjering. Mellom generalforsamlingene står hovedstyret og komiteene for den daglige driften av linjeforeningen.

Generalforsamlingen avholdes en gang i året, og er åpen for alle medlemmer av Online. I forkant av generalforsamlingen er det tre viktige dokumenter som skal fremlegges:

  • Saksliste

Denne inneholder en oversikt ogver alle sakene som skal tas opp, og skal sendes ut i god tid før generalforsamlingen (vanlig praksis er 14 dager før). Som regel er sakene presentert, og det er ofte lagt ved regnskap og budsjetter for de sakene som krever det, samt årsberetning fra alle komiteene.

  • Vedtekter

Hvis generalforsamlingen er et stortingsvalg er vedtektene grunnloven. Her står bla. formålet til Online og en del om driften. For å endre vedtektene må et endringsforslag fremmes før generalforsamlingen og ha minst to tredjedels flertall.

  • Dagsorden

Dagsorden blir gjerne utdelt i lokalet, men er et viktig dokument som alle deltakerne retter seg etter. Dagsorden inneholder gjerne en tidsplan for hvor lang tid generalforsamlingen skal bruke på de ulike sakene, og evt. begrensninger som gjelder for taletid og antall replikker på et innlegg. De to sistnevnte kan virke unødvendige, men når generalforsamlingen tidligere har vart i over 9 timer, så er det tvingende nødvendig.

Dokumenter